นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1411
ความเห็น: 0

ศิลปศาสตร์ ม.อ. จับมือการบินไทย สานฝันสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัด โครงการ PSU สานฝันสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับใบอนุญาตการอบรมทางด้านการบินจากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัด โครงการ PSU สานฝันสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

            ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นับได้ว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือแห่งแรกของภาคใต้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้สนใจในภาคใต้ ได้เข้ารับการอบรมเพื่อฝึกทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์และเทคนิคการเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

            ดร.บัณฑิตา  หลิมประดิษฐ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ PSU สานฝันสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานเพื่อเข้าสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยการจัดโครงการในครั้งแรกนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2562 อบรมทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

            โครงการ “PSU สานฝันสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน” ของคณะศิลปศาสตร์  เป็นโครงการที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มีความฝันหรือต้องการที่จะประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

            ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ Senior Chief of Training and Academic Affairs บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้ว การเข้ารับการอบรมที่คณะศิลปศาสตร์ ยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ต้องเดินทางไปเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด      ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปประกอบการยื่นสมัครงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ทุกสายการบิน

            โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2562  อบรมทุกวันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 30 ชั่วโมง  ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ค่าลงทะเบียน 19,900 บาท    คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

3. สัญชาติไทย สถานภาพโสด โดยไม่จดทะเบียนสมรสมาก่อนและไม่มีบุตร

4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซ็นติเมตร และน้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐาน

5. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี และมีรอยสักที่เห็นได้ชัดเจน

6. มีความมั่นใจ และมีบุคคลิกภาพดี เหมาะสมในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ช่องทางการสมัคร

1. ลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บไซต์ http://iw.libarts.psu.ac.th/training/

2. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 เมษายน 2562

            สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Tel: 0-7428-6655, 0-7428-9505, Email: laoc.psu@gmail.com

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มีนาคม 2562 10:06 แก้ไข: 27 มีนาคม 2562 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ, Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ