นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1009
ความเห็น: 0

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 256 ณ สวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 256 ณ สวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวรายงาน

            เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนประชาชนล้วนปลื้มปีติยินดีและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดมา

             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดทำสวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10  ขึ้นซึ่งเป็นสวนหย่อมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้สวนเทิดพระเกียรติฯ

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ผู้ป่วยและญาติที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม ได้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงาม

ของสวนเทิดพระเกียรติฯ แห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สวยงามอีกด้วย 

             การจัดสร้างสวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน และได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากหน่วยงายภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่ภายในสวนมีขนาด 1 ไร่ ประกอบด้วย พืชพรรณไม้ดอก ไม้ประดับ น้ำพุ และนางเงือก อันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา


หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤษภาคม 2562 10:53 แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2562 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ