นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 695
ความเห็น: 0

ดร.ธเนศ ปานรัตน์ อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2562

“ เรามองว่าเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ : Think Outside of the Box “ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2562

“การเรียนการสอนมิใช่จบอยู่ในห้องเรียน การสอนบางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ 3 หรือ 4 ชั่วโมง แค่ครึ่งชั่วโมงก็สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ การเอานักศึกษามาขังไว้ในห้องเรียน  และมีอาจารย์กำกับการใช้เวลา เพื่อลดของเขาให้น้อยที่สุดและเพิ่มเวลาให้เค้าสามารถนำความรู้ไปใช้ หรือได้ลงมือปฏิบัติ อันนี้แหละเรียกว่าสำคัญ และที่เรียกว่าสอนอย่างไรให้เขาเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง”

                ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรดิจิทัลมีเดีย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล “รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2562” จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (คอวท.) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

                ดร.ธเนศ ปานรัตน์ กล่าวว่า รางวัลที่ได้มา ไม่ได้เพราะเราคนเดียว มา จากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตลอดจนงานสนับสนุนกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถใช้งานได้จริงในอนาคต 

                ดร.ธเนศ กล่าวว่า การเรียนไม่ได้เรียนไปเพื่อไปสอบ เราปรับรูปแบบการสอน สอนอย่างไรให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง  เป็นแอคทีฟเลินนิ่ง (active learning)  ให้เรียนได้ด้วยตัวเอง แทนที่จะเรียนเพื่อไปสอบ  สอนอย่างไรให้เขาเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง " ส่วนตัวที่ผมสอนคือ สอนโดยตั้งโจทย์ปัญหา  ในช่วงต้นมีปัญหามาให้ทดลองกัน  เอาความรู้ไหนมาใช้  เพราะฉะนั้น กระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น  ไม่ใช่อาจารย์จะมีความรู้แค่วิชาเดียว  ต้องรู้ค่อนข้างกว้าง  นักศึกษาเองแทนที่จะเพียงอ่านหนังสือ นักศึกษาต้องรู้ว่าสามารถจะหยิบปมประเด็นไหน เนื้อหาไหนมาประยุกต์ใช้ สำหรับการแก้ปัญหา..."

 ดร.ธเนศ เน้นสอนนักศึกษาในกลุ่มวิชา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving ) รวมรไปถึงเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Programming) และในมีแนวคิดว่า การจัดการเรียนการสอน (บางครั้ง) เราควรเริ่มจากปัญหาใกล้ตัวของเด็กก่อน  จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่าย และกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนในการแก้ปัญหานั้น จากกระบวนการนี้แม้ว่าการแก้ปัญหาอาจไม่ได้คำตอบที่สมบูรณ์แบบ 100 % แต่ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ใกล้เคียงและสมบูรณ์แบบที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ จุดไหนที่พอดีกับเขา (Optimal Solution) เพราะโลกนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ขาวกับดำ ยังมีโทนสีเทา (Gray Scale) ให้นักศึกษาเลือก 

สอนอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ ?  การเรียนการสอนไม่ใช่จบอยู่ในห้องเรียน การสอนบางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ 3 ชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงก็สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ เรามองว่าการเอานักศึกษามาขังไว้ในห้องเรียน  และมีอาจารย์  ใช้เวลาของเขาให้น้อยที่สุด แล้วมีเวลาเหลือให้เค้าสามารถนำความรู้ไปใช้ อันนี้แหละสำคัญ

การเรียนตั้งแต่เรียนแปดโมงเช้าถึงเที่ยงนั้น ไม่ได้บอกว่า เด็กจะได้เรียนรู้  ต้องมองว่าเด็กจะได้อะไรจากการที่มาอยู่ในห้อง  เริ่มต้น อาจดูยาก  เด็กบางคนก็คุ้นเคยว่าอาจารย์เข้าสอนถึงจะได้ความรู้  เราก็พยายามปรับ ถึงแม้อาจารย์ไม่ได้เข้าสอน แต่สิ่งที่อาจารย์วางแนวไว้ว่า สิ่งที่วางไว้จากจุดที่หนึ่ง จุดที่สอง จะเดินไปอย่างไร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดโอกาสในเด็กแสดงความคิดเห็นได้  เราเปิดโอกาสให้เด็กสามารถแสดงตัวตนออกมาได้ ถ้าอาจารย์เปิดใจ คือสิ่งที่เราพยายามทำ เรามีเด็กต่างชาติเยอะ  มีเด็กแลกเปลี่ยนจากอินโดนีเซีย  บรูไน  มาเลเซีย เกาหลี  เยอรมัน โครเอเชีย เวียตนาม  กัมพูชา  ขนาดห้องเรียน 30-60 คน  ขึ้นกับแต่ละวิชา บางวิชาก็มีจำนวน 80 คน

การจะให้ผู้เรียนมาโฟกัสที่การเรียน เป็นโจทย์ที่ยาก  ถ้าเด็กมีความกระตือรือล้นที่อยากจะแสวงหาความรู้ อาจารย์ทำหน้าที่เพียงเป็นโค้ท นำทางให้เขาไปในสิ่งที่เขาต้องการ

ถ้าเด็กมานั่งรอให้อาจารย์ป้อนให้ ก็จะไม่เกิดกระบวนการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง  เริ่มต้นที่ตัวอาจารย์ ถ้าอาจารย์เชื่อมั่นกล้าเปลี่ยน อาจารย์ต้องเชื่อมั่นการสอนแบบใหม่เขาจะได้องค์ความรู้จริงๆ  การหยิบเอาสมรรถนะส่วนตัวมา  ถ้าอาจารย์เตรียมความรู้หรือช่องทางการไปหาความรู้ต่อให้เด็กได้มาก  ไลฟ์สไตล์ของเด็กมีช่องทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  สามารถให้คนที่เรียนไม่ทันในห้องเรียน สามารถไปสืบค้นต่อได้

คุณสมบัติของผู้เรียนสาขาดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) หลักสูตรนานาชาติ  วิทยาลัยนานาชาติ ม.อ. เรามองว่าเด็กจะต้องบูรณาการ มองศาสตร์หลายๆอย่างเข้ามาด้วยกัน เรามองว่าเด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และ Think Outside of the Box มองว่าการคิดนอกกรอบไม่ใช่สิ่งที่ผิด มีกรอบเอาไว้เห็นว่าดี การคิดอยู่ในกรอบมากไป บางครั้งเราไม่ได้สร้างความต่าง  ในโลกแห่งความเป็นจริง ที่เขาทำงาน ไม่ได้อยู่ในกล่องอย่างเดียว  ต้องสู้กับคนอื่นด้วย  กระบวนการที่สอนให้กล้าคิดกล้าแสดงออก ไม่ได้สอนให้ก้าวร้าว  สอนให้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

สำหรับประวัติของ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการผู้มีความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และได้เป็นผู้รับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา     สำนักงานณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปรัชญาดุษฏดีบัณฑิต สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2562 15:27 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2562 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ