นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 599
ความเห็น: 0

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2562

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย (Anatomy Association of Thailand, AAT) และ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ  โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 200 คน และรองศาสตราจารย์ นพ. โกวิท ไชยศิวามงคล นายกสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน  รองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธา สุวรรณบูรณ์            รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวต้อนรับ

Professor Tracey Wilkinson จาก Centre for Anatomy & Human Identification, School of Science & Engineering, University of Dundee ประเทศสกอตแลนด์ บรรยาย เรื่องเทคนิคในการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่แบบใหม่ (Thiel soft fix embalming system) ซึ่งทำให้คุณภาพของร่างอาจารย์ใหญ่ที่ผ่านการเตรียมโดยวิธีนี้ มีคุณภาพดีขึ้น โดยมีลักษณะใกล้เคียงกับสภาพที่ยังมีชีวิต ทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดปริมาณการใช้ฟอร์มาลิน ในน้ำยารักษาสภาพอีกด้วย  

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ อาจารย์และนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายในหัวข้อ “Brain research of kratom medicinal plant” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ มีชัย ศรีใส  จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาบรรยาย ในหัวข้อ “Fifty-three years experiences in teaching anatomy”

นอกจากนี้ นักวิจัยประเทศสกอตแลนด์ สิงคโปร์ ไต้หวัน มาร่วมบรรยายพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า  การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นโอกาสให้ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านกายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอันดีระหว่างบุคคลหรือสถาบัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชา กายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์ และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยตาม ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 มิถุนายน 2562 15:41 แก้ไข: 11 มิถุนายน 2562 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ