นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Page Visits: 778
comment: 0

ศิษย์เก่าพยาบาล ม.อ.มอบเครื่องดูดเสมหะแก่ 80 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ 378 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล 80 โรงพยาบาล ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ 378 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล 80 โรงพยาบาล ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

            ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผศ.เอมอร แซ่จิว ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ส่งมอบเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 378  เครื่อง  ให้กับโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยมีนายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางอาลี แซ่เจียว ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 11   รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติ

            ผศ. เอมอร แซ่จิว ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทางชมรมฯร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด โครงการเดิน-วิ่งการกุศล พยาบาล ม.อ. ครั้งที่ 2 วิ่งเพื่อให้ด้วยใจแบ่งปัน (Run for Giving 2nd)  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562  สามารถระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ 378 เครื่อง เพื่อมอบให้กับ 80 โรงพยาบาล ใน 7 ภาคใต้ตอนบน ไว้สำหรับผู้ป่วยได้ยืมไปใช้ในการรักษาตัวต่อที่บ้าน เพื่อป้องกันเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุให้ต้องกลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลซ้ำ และเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

            โดยเมื่อปี 2561 ได้มอบเครื่องดูดเสมหะจำนวน 395 เครื่อง สำหรับผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน โดยมอบให้กับโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 79 โรงพยาบาล จาก “โครงการเดิน-วิ่งการกุศล 45 ปี พยาบาลศาสตร์ ม.อ. (Run for Giving 1nd)”

            รศ.ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ และชมรมศิษย์สงขลานครินทร์ ซาบซึ้งในน้ำใจของผู้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล พยาบาล ม.อ. ครั้งที่ 2 วิ่งเพื่อให้ด้วยใจแบ่งปัน (Run for Giving 2nd)  และผู้ร่วมบริจาค ทุกท่าน และขอขอบคุณ  บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  พี่น้องศิษย์เก่าพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน  บัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รวมทั้งพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ร่วมแรงร่วมใจเสียสละ ช่วยเหลือกิจกรรมอย่างเต็มที่

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2562 11:04 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2562 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.66.86
Message:  
Load Editor
   
Cancel or