นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1657
ความเห็น: 1

5G ที่ มอ. ก้าวกระโดดสู่เทคโนโลยีโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาอนาคตของภาคใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 5G เพื่อการพัฒนาอนาคตของภาคใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลง การจัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 5G ห้องประชุมดงยาง 1     คณะวิศวกรรมศาสตร์            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์           รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมด้วย ผู้แทน กสทช. ผู้แทนเครือข่ายสัญญานโทรศัพท์ค่ายต่างๆ  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมโครงสร้างในการติดตั้งสถานีฐาน และกำหนดขอบเขตพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ Regulatory sandbox สำหรับการทดสอบ 5 G เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและให้บริการประชาชนทั่วภาคใต้

            ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช)แห่งชาติ ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ  5G จัดเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานในการติดตั้งสถานีฐาน และกำหนดขอบเขตพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ สำหรับการทดสอบ 5G เป็นงานที่ทำระดับประเทศ ร่วมกับ กสทช. ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูง  ในการนำเทคโนโลยี 5G  มาใช้  เปิดให้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐเข้ามาใช้ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เดินหน้าสนับสนุนตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการโครงการการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G  กล่าวว่า “คณะฯ มีความพร้อมในการดำเนินงานขับเคลื่อน 5G เทคโนโลยีใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ในประเทศไทย สอดคล้องกับ road map ของ กสทช. ทั้งในด้านการเรียนการสอนที่ได้การรับรองจากสภาวิศวกรในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และทีมสหวิทยาการ ที่จะบูรณาการประยุกต์ใช้งาน (use case) ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมในวงกว้าง ให้แก่ชุมชน และผู้ประกอบการ อาทิ ระบบสาธารณสุขทางไกล ความมั่นคง ขนส่งอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 เกษตรอัจฉริยะ  อุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet of Things (IoTs) และ Big Data เป็นต้น และจะทำการทดสอบสัญญานการสื่อสาร5G”

รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.อ. กล่าวว่า ระบบ 5G จะมีความเร็วกว่าระบบ 4G เป็นจำนวน 10 เท่า และโดยลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ ความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพ และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  การใช้เทคโนโลยี 5G จึงต้องการจะเน้นไปที่ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดและดูแลสุขภาพทางไกลผ่านเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะและการจัดการผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่

สำหรับผู้สนใจและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิจัย ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ผลิต-นำเข้าอุปกรณ์ หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G สามารถยื่นขอเสนอเจตจำนงในการเข้าร่วมทดสอบระบบในพื้นที่ regulatory sandbox ผ่านผู้ประสานงานพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ 5G รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 e-mail: nattha.s@psu.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ee.psu.ac.th

จุดติดตั้งเสาส่งสัญญาณ 5G บนยอดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 สิงหาคม 2562 15:38 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 15:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 panyarak, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

จะมีโอกาสทดลองใช้งานอย่างไรได้บ้าง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.175.15
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ