นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Page Visits: 721
comment: 1

ผู้บริหาร ม.อ.พบผู้นำนักศึกษา เชิญชวนทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ

อยากเชิญชวนผู้นำนักศึกษา เชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม

อธิการบดี และคณะผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา  จาก สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 “อยากเชิญชวนผู้นำนักศึกษา เชิญชวนเพื่อนนักศึกษามาทำกิจกรรมเรื่องหลักของประเทศ ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องของขยะรีไซเคิล จากปัญหา สัตว์น้ำกินพลาสติกจำนวนมาก แล้วเสียชีวิต การทำงานจะช่วยให้เรียนรู้จริง การทำงานจะทำให้เราเรียนรู้ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน มีความสามัคคี ได้ประโยชน์กับตัวเองและสังคม” ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าว

            การที่เรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ไม่ต้องเรียนอยู่ที่นี่ที่เดียว สามารถทำงานแล้วกลับมาเรียน ที่เรียกว่าสหกิจศึกษา ในช่วงท้ายของการเรียน หรือไปเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งเรามีนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนและโอนหน่วยกิตไปที่ต่างประเทศ เป็นความร่วมมือที่ทำอยู่ 30 มหาวิทยาลัยในอาเซียน ที่ต่างยอมรับในมาตรฐานซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนระบบออนไลน์ นำผู้มีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกมาสอน

            เราเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ก็ไม่ได้ขึ้นค่าเทอม ค่าเทอมเราอยู่ในค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยของรัฐ โครงการที่นักศึกษาจะจัดทำ มหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุน  มหาวิทยาลัยกำลังปรับพื้นที่ห้องสมุดใหม่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการทำงานมากขึ้น พยายามจัดบรรยากาศให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่มาอ่านหนังสือ หรือมาเฉพาะช่วงสอบ 

            การทำงานในห้องปฎิบัตการ หรือห้องแลป  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำจริง เรียนรู้จริง อย่างเช่น เรามีความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ (GISTDA)ที่ร่วมมือกับ 7  มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ม.อ. ให้ไปเรียนรู้และปฎิบัติจริง การเรียนในปัจจุบันและอนาคต  นักศึกษาต้องคิดใหม่ ไม่อยู่แต่ในห้องเรียน

            รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการเลือกเรียน โดยมีกรอบมาตรฐานเป็นตัวกำหนด พยายามนำบนเรียนขึ้นแขวนบนโลกออนไลน์ให้นักศึกษาเข้าไปทบทวนบทเรียน ในบางคณะวิชา ตามที่นักศึกษาต้องการ แม่ว่าการเรียนในโลกออนไลน์สำคัญ แต่เชื่อว่าการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญมาก ผู้สอนและผู้เรียน ต้องร่วมมือกัน”

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2562 14:44 แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2562 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
ritcha [IP: 113.53.228.59]
29 ธันวาคม 2562 15:10
#110658

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้มากๆค่ะ>>slotxo

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or