นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

อ่าน: 137
ความเห็น: 2

วารสาร JHSMR คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ได้รับการตอบรับระดับนานาชาติ

วารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วารสารJournal of Health Science and Medical Research (JHSMR) วารสารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  

 

ฐานข้อมูล Scopus มีเกณฑ์วัดคุณภาพวารสาร ประกอบด้วย  วารสารควรเป็นภาษาอังกฤษ  มีบทความมาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  มีการพิจารณาในด้านคุณภาพผลงานวิชาการ คือ ตีพิมพ์ตรงเวลา  การรับบทความตีพิมพ์ต้องเป็นระบบ submit ผ่านเว็บไซต์ (e-journal)  อีกทั้งการประเมินบทความใช้ระบบ (Peer Review) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  มีการประเมินแบบ “double blind” รวมถึงพิจารณาจำนวนครั้งที่บทความในวารสารนั้นๆ ได้รับการอ้างอิงโดยบทความอื่นที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น   โดยนักวิจัยทั่วโลกนิยมใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการค้นคว้าหาข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบการทำวิจัย/สร้างองค์ความรู้ และใช้เพื่อตรวจสอบการอ้างอิงบทความวิชาการ    อีกทั้งบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ยังได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย) ในการใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง

             วารสาร JHSMR หรือชื่อเดิมว่า สงขลานครินทร์เวชสาร หรือ Songklanagarind Medical Journal ได้ดำเนินการตีพิมพ์มาเป็นปีที่ 38  โดยมีหัวหน้ากองบรรณาธิการท่านแรก คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  โดยบทความในวารสารมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการที่ผ่านมาทั้งหมด 8 ท่าน  ร่วมกับอดีตกองบรรณาธิการ ปัจจุบันมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ ร่วมกับกองบรรณาธิการจากในประเทศ และต่างประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม  https://www.jhsmr.org/index.php/jhsmr)

   ปัจจุบันวารสาร JHSMR นอกจากได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus   วารสารยังถูกจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)  โดยได้รับการรับรองคุณภาพเป็นวารสารวิชาการ (กลุ่มที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2567 และในฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น Asian Citation Index (ACI), Crossref, ThaiJO, Google Scholar และEuroPubเป็นต้น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ และทีมบรรณาธิการวารสาร JHSMR  กล่าวขอบคุณโครงการความร่วมมือ TCI-TRF-SCOPUS โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และคณะกรรมการ สำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของ JHSMR    และขอขอบคุณอดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการทุกท่านที่อุทิศตนและทำงานอย่างหนัก รวมทั้งการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โอกาสนี้ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ทำงานวิจัยด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร JHSMR ด้วย

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2563 17:18 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2563 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
เป็นคนแรกที่ให้กำลังใจ
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Losa [IP: 203.150.148.156]
03 มีนาคม 2563 11:03
#111541

วิธีการอ่านวรสารที่ดี  pg slot

Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
24 มีนาคม 2563 15:16
#111799

very good Content ------------>PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ