นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 830
ความเห็น: 0

สงขลานครินทร์ อบรมทักษะการสื่อสารเพื่อช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่นักศึกษา

ครงการทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา”แก่บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาหั“สุนทรียสนทนา”และ “การดูแลด้วยหัวใจ”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัด “โครงการทักษะการสื่อสารเพื่อรับมือปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา”แก่บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  บรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “สุนทรียสนทนา”และ “การดูแลด้วยหัวใจ”  เพื่อช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาสุขภาพจิต ให้นักศึกษาให้สามารถปรับตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข


             ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นในสังคมไทยมีความรุนแรงมากขึ้น และสถานการณ์โรคซึมเศร้าในสังคมเป็นปัญหาสำคัญทางสุขภาพ ซึ่งเป็นโรคใกล้ตัวที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจมีความรุนแรงจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ ประกอบกับวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ทำให้ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน ปัญหาเรื่องเรียน ปัญหาเรื่องความรัก ปัญหาครอบครัว ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา  

ปัจจุบันวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี กลุ่มนักศึกษามีพฤติกรรมการฆ่าตัวตายเป็นอันดับต้นๆ ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตในระดับที่ยังไม่ถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาหรือไม่รู้ว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพจิตนั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก ตัวบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในโลกและกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี นับเป็นกลุ่มที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 15,599 คน และพบว่ามีนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากสถิติตั้งแต่ปี 2558 – 2562 มีนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตจำนวน 82 คน 132 คน 173 คน 233 คน และ 338 คน ตามลำดับและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นหากนักศึกษาได้รับการดูแลกับบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชีวิตจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง และสามารถปรับตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

นางสาวจีรนันท์ ยอดมณี หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ได้มีการประสานและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพักมหาวิทยาลัย คณะต่าง ๆ เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อให้เข้าใจปัญหาของนักศึกษา และฝึกทักษะการสื่อสารในการปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตและสามารถดำเนินการส่งต่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ใช้กระบวนการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล และรายกลุ่ม

ทีมวิทยากรคณะกรรมการเชิงจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ประกอบด้วย ผศ.นพ.อานนท์ วิทยานนท์            ผศ.ดร.วินีกาญจน์  คงสุวรรณ  อาจารย์จริยภัทร รัตโณภาส. นางสาวดุจเดือน ชินเจริญทรัพย์ นางนงลักษณ์ ชูพูล และทีมงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  คือนางสาวจีรนันท์ ยอดมณี และนางสาวซูวัยบ๊ะ  เปาะ โดยจัดให้กับบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา จำนวน 3 รุ่น ๆละ 10 คน

ภาพโดย คุณรีดูวัน ยีเฮ็ง งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2563 10:42 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2563 10:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ