นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 828
ความเห็น: 1

จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)ประชุมวางแผน 3 ปี ไมซ์ซิตี้

จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)ประชุมวางแผน 3 ปี ไมซ์ซิตี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผน 3 ปี ไมซ์ซิตี้ สงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

            นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนการดำเนินงานสงขลา เมืองไมซ์ซิตี้  อย่างเป็นทางการ จังหวัดที่ 6 ของประเทศไทย โดยจังหวัดสงขลา มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) เพื่อเป็นหน่วยงานในการยกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ระดับนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            ที่ประชุมได้ระดมความคิดทิศทางและแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา โดยได้เชิญ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ  ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บรรยาย โอกาส อุปสรรค และการปรับตัวภายใต้บริบทเมืองไมซ์ซิตี้  และการบรรยาย โครงการมหัศจรรย์ดอกไม้เรืองแสง  Amazing Flora Illumination Hat Yai ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดสงขลา

             การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานไมซ์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจน พัฒนาศักยภาพบุคลกรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลายกระดับไมซ์สงขลาให้ได้รับ การยอมรับในเวทีไมซ์นานานาชาติต่อไป

            จังหวัดสงขลา มีห้องพัก ระดับ 3 ดาว จำนวน 107 แห่ง จำนวน  9,171 ห้อง  ห้องพัก ระดับ 4 ดาว 25 แห่ง 3,914 ห้อง มีพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากร 1,524,230 คน  ผลิตภัณฑ์มวลรวม241,701 ล้านบาท  ในปี2562 มีนักท่องเที่ยวชาวไทย  4,617,282 คน  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 3,150,509 คน มีศักยภาพในการพัฒนา โดยมีท่าอากาศยาน และมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศ

            ที่ประชุมได้วางแผนงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยส่งเสริมการจัดประชุมองค์กร  ดึงงานประชุมวิชาการนานาชาติ  สร้างเส้นทางเพื่อเป็นรางวัล  ยกระดับงานแสดงสินค้า  สร้างจุดขายงานอีเวนต์

            และดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานสาขาการจัดการไมซ์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  นำเสนอแผนงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ในการผลักดันให้ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา  ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  ส่งเสริมสงขลาสู่เวทีการแข่งขันด้านตลาดไมซ์ ในระดับประเทศและต่างประเทศ

            และการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ให้บริการ  พัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะบุคลากร  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนยุค New Nomal   เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์นานาชาติ

 ขอบคุณภาพจาก คุณสมนึก แก้วประดับเพชร ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 ตุลาคม 2563 14:50 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2563 23:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ