นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

(0) 10 ปี บัณฑิตอาสา ม.อ. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชุมชนในจังหวัดภาคใต้

ครบรอบ 10 ปี โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนในภาคใต้ ตอบโจทย์พื้นที่ ผ่านการคิดและพิจารณาปัญหาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อหาความต้องการของพื้นที่ร่วมกับบัณฑิตอาสาที... more »
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 04 May 2015 15:59 Modified: 04 May 2015 16:24 [ Report Abuse ]

(0) วิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดศูนย์รับบริจาคร่างกาย

การบริจาคร่างกายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของคนรุ่นหลัง และเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อสำคัญที่ใช้สอนนักศึกษาคือ ร่างกายมนุษย์ ซึ่งก็คือศพที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธามอบร่างให้ทำ... more »
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 04 May 2015 10:06 Modified: 04 May 2015 10:15 [ Report Abuse ]

(3) ม.อ. เสริมเขี้ยวเล็บเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่ Social Media

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ”การประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านโซเชียล มีเดีย ”เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อน... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 03 Febuary 2015 14:34 Modified: 11 Febuary 2015 11:14 [ Report Abuse ]

(5) ม.อ.รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและโรงพยาบาล ม.อ.เตรียมพร้อมกรณีไฟฟ้าดับ

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมแซมท่อและระบบประจำปีระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.-10 ก.ค. รวม 28 วัน ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แหล่ง เจดีเอ-เอ 18 ซึ่งจะทำให้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติ หายไปประมาณ 400 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 17 มิถุนายน 2557 13:35 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2557 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ม.อ.สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน 6 วิชา แก่นักเรียนมัธยมปลาย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานใน 6 รายวิชา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 มิถุนายน 2557 17:07 แก้ไข: 06 มิถุนายน 2557 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ.จัดอบรม ระบบ TOR Online

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรม ระบบ TOR Online แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายพิสัณห์ ดวงจันทร์ และน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 04 มิถุนายน 2557 17:43 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2557 11:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2556 ของ ม.อ.

การนำเสนอข่าวในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 338 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 28 ข่าว ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้าใจ การยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร งานประชาสัมพันธ์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2557 13:20 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2557 17:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ม.อ.สนับสนุน จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากความสำเร็จของการจัดการแข่งข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 02 พฤษภาคม 2557 16:54 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2557 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จับมือพัฒนา 95 โรงงานยางและไม้ยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อุตสาหกรรมยางพารา เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ คิดเป็น 8.19 แสนล้านบาท ในปี 2555 โดยส่งออกในรูปยางแผ่นดิบ และน้ำยางข้น ส่วนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ยังประสบปัญหาการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 19 มีนาคม 2557 16:57 แก้ไข: 20 มีนาคม 2557 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ปาฐกถา“ปปช.กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ”

“ป.ป.ช. ในฐานะองค์ตรวจสอบที่สำคัญว่าได้พยายามทำหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปัจจุบันคดีที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด คือ โครงการจำนำข้าวของรัฐบาล. “ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญศาสตราจารย์พิเศษวิช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 04 มีนาคม 2557 17:01 แก้ไข: 04 มีนาคม 2557 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]