นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

(0) ธนาคาร HSBC มอบทุนนักเรียนด้อยโอกาสภาคใต้ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ 7.2 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือ กับ มร.เคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักเรียน-นักศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ให้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 09 ตุลาคม 2558 16:00 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2558 16:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นายกฯองค์การ ม.อ. รับรางวัล เยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่

นายราชันย์ ชูชาติ หรือ โอ๋ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เยาวชนดีเด่นดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนเข้ารับรางวัล"เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่"เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ หอประชุม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 05 ตุลาคม 2558 14:19 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2558 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.ตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร พร้อมถกวิกฤตอาหารทะเล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร เพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมเชิญกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มอาหารทะเล นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 150 คน ถกปัญหา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 29 กันยายน 2558 16:00 แก้ไข: 29 กันยายน 2558 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 19 และ24 ก.ย.58 ร่วมงานวันมหิดล และวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดให้วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) ด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 17 กันยายน 2558 14:53 แก้ไข: 17 กันยายน 2558 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปฐมนิเทศ มหาบัณฑิต ม.อ.2558 สานต่อเกียรติยศสงขลานครินทร์สู่สากล

สงขลานครินทร์ได้ผลิตมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ไปรับใช้สังคม แล้วถึง 17,000 คน บุคลากรและนักศึกษา และบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ต่างยึดถือพระราชปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นต้นแบบในการทำงาน และดำรงชีพ บัณฑิตวิท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 11 สิงหาคม 2558 15:59 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2558 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อุมารัตน์ ชนะโชติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สืบทอดความเป็นผู้ให้ แม้จะเป็นโรคน้ำท่วมสมอง และเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งมาก่อน

อุมารัตน์ ชนะโชติ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ผู้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วย และสอนหนังสือลูกงานก่อสร้าง สืบทอดความเป็นผู้ให้ และ พระราชปณิธาน “ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”ของสมเด็จพระบรมราชชนก อุมารัตน์ ชนะโชติ นักศึกษา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 สิงหาคม 2558 14:58 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2558 15:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ค่ายอาสาสายสัมพันธ์ลูกสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต สร้างผู้นำที่เสียสละ ทำงานเป็นทีม ณ สุราษฎร์ธานี

ค่ายอาสาสายสัมพันธ์ลูกสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต สร้างผู้นำที่เสียสละ ทำงานเป็นทีม ณ สุราษฎร์ธานี ค่ายอาสาพัฒนาชนบท สายสัมพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 10:44 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.คว้ารางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2558 ThaiStar Packaging Awards และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการส่งผลงานเข้าประกวดบรรจุภั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 23 มิถุนายน 2558 11:45 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2558 14:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เดอะสตาร์ 11 มอบทุนแก่มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

กลุ่มศิลปินเดอะสตาร์ 11 มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)สมทบทุนมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)โดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯและนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขานุการมูลนิธิฯ รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 22 มิถุนายน 2558 16:01 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2558 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ แนะเร่งนำความรู้มาพัฒนาเอสเอ็มอี

ศาสตราภิชาน ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ชี้ว่า ประเทศไทยต้องพัฒนาเอสเอ็มอี นำองค์ความรู้มาช่วยพัฒนาเอสเอ็มอี เรามียักษ์ใหญ่น้อยมาก เรามีเอสเอ็มอีเต็มไปหมด มีคนตัวใหญ่เข้มแข็งไม่กี่คน นอกนั้นผอมแห้ง การค้ายุคใหม่ ต้องสร้างแบรนด์ และค้าขายผ่านเวบไซต์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 16 มิถุนายน 2558 10:52 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2558 11:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]