นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

(1) ม.อ.สนับสนุน จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากความสำเร็จของการจัดการแข่งข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 02 พฤษภาคม 2557 16:54 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2557 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จับมือพัฒนา 95 โรงงานยางและไม้ยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อุตสาหกรรมยางพารา เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ คิดเป็น 8.19 แสนล้านบาท ในปี 2555 โดยส่งออกในรูปยางแผ่นดิบ และน้ำยางข้น ส่วนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ยังประสบปัญหาการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช... more »
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 19 March 2014 16:57 Modified: 20 March 2014 16:01 [ Report Abuse ]

(0) ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ปาฐกถา“ปปช.กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ”

“ป.ป.ช. ในฐานะองค์ตรวจสอบที่สำคัญว่าได้พยายามทำหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปัจจุบันคดีที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด คือ โครงการจำนำข้าวของรัฐบาล. “ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญศาสตราจารย์พิเศษวิช... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 04 March 2014 17:01 Modified: 04 March 2014 17:08 [ Report Abuse ]

(0) กรมวิทยาศาสตร์บริการทุ่มงบ 10 ล้าน จับมือ มอ. ยกระดับคุณภาพสินค้า โอทอป ในพื้นที่ภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า โอทอป ในภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการโอทอป ภาคใต้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 26 Febuary 2014 14:39 Modified: 26 Febuary 2014 14:54 [ Report Abuse ]

(0) ม.อ.ร่วมกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน

คณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดทำโครงการ “ตามรอยพระบาทร่วมใจส่งเสริมพลังงานทดแทนสู่ช... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 07 Febuary 2014 17:18 Modified: 07 Febuary 2014 17:23 [ Report Abuse ]

(0) เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์อุทิศร่างกายเพื่ออาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้เสียง

อาจารย์ใหญ่ คือ บุคคลผุ้อุทิศร่างกายหลังจากหมดลมหายใจเเล้ว นำมาซึ่งคุณูปการต่อการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากร่าง เพื่อให้เกิดทักษะในทางวิชาชีพที่ดีแก่นักศึกษาคณะแพทย์ ทันตเเพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพบำบัด เเพทย์แผนไทย ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 07 Febuary 2014 16:34 Modified: 07 Febuary 2014 16:41 [ Report Abuse ]

(1) ศุกร์ที่ 21 ก.พ.57 พบ ศ.วิชา มหาคุณ “ปปช.กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ”

ศุกร์ที่ 21 ก.พ.57 พบ ศ.วิชา มหาคุณ “ปปช.กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ” คณะนิติศาสตร์ ม.อ. เชิญพบ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ (ซึ่งได้รับพระราชทานนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ม.อ.ในปีที่ผ่านมา)และกรรมการ ป.ป.ช. ปาฐกถาในหัวข้... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 07 Febuary 2014 15:58 Modified: 07 Febuary 2014 16:07 [ Report Abuse ]

(0) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยย้ำให้มหาวิทยาลัยสอบตรงพร้อมกันเดือนมกราคม 57 ป้องกันเด็กวิ่งรอกสอบ

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นศรีตรัง สัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ด้านหลังอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ม.อ.เ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 27 August 2013 13:08 Modified: 27 August 2013 13:23 [ Report Abuse ]

(1) 5-8 ก.ย.56 ร่วมงาน ฮาลาลนานาชาติ 56 ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลก

สถาบันฮาลาล ม.อ เชิญร่วมงาน ฮาลาลนานาชาติ 56 (Worl Hapex 2013) ระหว่าง วันที่ 5-8 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบสินค้าฮาลาล 230 คูหา จากภูมิภาคต่างๆของไทย และมาเลซีย นิวัฒน์ธำรง รัฐมนตรีพาณิชย์ ปาฐกถา &ldq... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 20 August 2013 15:49 Modified: 20 August 2013 16:03 [ Report Abuse ]

(13) ขอยกย่อง พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้หญิงที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย ม.อ

ขอยกย่อง พรทวี จันทร์สีทอง รปภ. ม.อ. ช่วยชีวิต ผู้หญิงที่ขับรถพุ่งตกลงบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะเข้าเกียร์ผิด จนตัวเองป่วยหนัก ไม่สามารถทำงานได้ เหตุเกิดเมื่อ 22 มิถุนายน 2556 มีคนมากมายที่ยืนดูและคงอยากช่วย แต่ไม่มีใครกล้าพอ เ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   created: 09 August 2013 18:46 Modified: 12 August 2013 13:24 [ Report Abuse ]