นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

(5) ม.อ.รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและโรงพยาบาล ม.อ.เตรียมพร้อมกรณีไฟฟ้าดับ

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำหนดหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อซ่อมแซมท่อและระบบประจำปีระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.-10 ก.ค. รวม 28 วัน ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แหล่ง เจดีเอ-เอ 18 ซึ่งจะทำให้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติ หายไปประมาณ 400 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 17 มิถุนายน 2557 13:35 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2557 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ม.อ.สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน 6 วิชา แก่นักเรียนมัธยมปลาย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดโครงการสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานใน 6 รายวิชา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาแ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 06 มิถุนายน 2557 17:07 แก้ไข: 06 มิถุนายน 2557 17:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ.จัดอบรม ระบบ TOR Online

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรม ระบบ TOR Online แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ในสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายพิสัณห์ ดวงจันทร์ และน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 04 มิถุนายน 2557 17:43 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2557 11:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สรุปผลงานการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในรอบปี2556 ของ ม.อ.

การนำเสนอข่าวในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีข่าวที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จำนวน 338 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 28 ข่าว ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้าใจ การยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร งานประชาสัมพันธ์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2557 13:20 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2557 17:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ม.อ.สนับสนุน จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากความสำเร็จของการจัดการแข่งข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 02 พฤษภาคม 2557 16:54 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2557 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ม.อ.ปัตตานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จับมือพัฒนา 95 โรงงานยางและไม้ยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อุตสาหกรรมยางพารา เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศ คิดเป็น 8.19 แสนล้านบาท ในปี 2555 โดยส่งออกในรูปยางแผ่นดิบ และน้ำยางข้น ส่วนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ยังประสบปัญหาการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 19 มีนาคม 2557 16:57 แก้ไข: 20 มีนาคม 2557 16:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ปาฐกถา“ปปช.กับการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ”

“ป.ป.ช. ในฐานะองค์ตรวจสอบที่สำคัญว่าได้พยายามทำหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปัจจุบันคดีที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด คือ โครงการจำนำข้าวของรัฐบาล. “ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญศาสตราจารย์พิเศษวิช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 04 มีนาคม 2557 17:01 แก้ไข: 04 มีนาคม 2557 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กรมวิทยาศาสตร์บริการทุ่มงบ 10 ล้าน จับมือ มอ. ยกระดับคุณภาพสินค้า โอทอป ในพื้นที่ภาคใต้ สู่การรับรองมาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า โอทอป ในภาคใต้สู่การรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการโอทอป ภาคใต้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:39 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2557 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.ร่วมกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน

คณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดทำโครงการ “ตามรอยพระบาทร่วมใจส่งเสริมพลังงานทดแทนสู่ช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2557 17:18 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2557 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์อุทิศร่างกายเพื่ออาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้เสียง

อาจารย์ใหญ่ คือ บุคคลผุ้อุทิศร่างกายหลังจากหมดลมหายใจเเล้ว นำมาซึ่งคุณูปการต่อการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากร่าง เพื่อให้เกิดทักษะในทางวิชาชีพที่ดีแก่นักศึกษาคณะแพทย์ ทันตเเพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพบำบัด เเพทย์แผนไทย ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2557 16:34 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2557 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]