นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1372
ความเห็น: 2

บอกกล่าวเล่าไข

บำเหน็จตกทอด

          ตามที่ทาง วข.ปน. สอบถามว่าข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสสาม ขณะที่เสียชีวิตมีภรรยา 4 คน     อยากทราบว่าภรรยามีสิทธิได้รับเหน็จตกทอดทุกคนหรือไม่

       ได้สอบถามทางสำนักงานคลังเขต(สงขลา) แล้วทายาทของผู้ตายมีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดมีดังนี้

                  1. ผู้สืบสันดาน(บุตร)ทุกคน

                  2.บิดา-มารดา ที่มีชีวิต  

                  3. ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย(ข้าราชการที่นับศาสนาอิสลาม สามี/ภรรยาจะต้องมีทะเบียนสมรสที่ถูกต้อง       ตามกฎหมายอิสลาม แนบด้าย) มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตกทอดทุกคน   

(ทายาทต้องยื่นหลักฐานให้ครบถ้วนทุกคนด้วย)         

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 09 November 2007 13:46 Modified: 09 November 2007 13:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
mitochondria [IP: 133.11.2.133]
10 November 2007 12:54
#1288

วิธีการคือ เขาจะเอารายชื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีสิทธิ์ถูกต้อง แล้วจับหารคนละเท่าๆกันใช่ไหมครับ

Ico48
สุวรรณ์ (Recent Activities)
12 November 2007 14:23
#1316

    บุตร บิดา-มารดา ภรรยาของข้าราชการผู้ตายที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดต้องมีชีวิตอยู่และมีหลักฐาน ประกอบด้วยสำหรับภรรยาต้องมีหลักฐานตามหลักกฎหมายอิสลามด้วย โดยให้รับดังนี้

          1.บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ตัวอย่างผู้ตายมีบุตรทั้งหมด 8 คนบำเหน็จตกทอด 800,000 บาท บุตรได้ 2ส่วน=400,000 บาท เฉลี่ย8คนได้คนละ(400,000หาร8คน)=50,000 บาท

          2.บิดา-มารดาของผู้ตายได้รับ 1 ส่วน=200,000 บาท

          3.ภรรยาได้รับ 1 ส่วน=200,000 บาท ภรรยา4 คนเฉลี่ยคนละ=50,000 บาท

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ