นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1835
ความเห็น: 0

หนังสือนำตรวจสุขภาพร่างกายฯ กรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ

ตรวจร่างกายฯกรณีลาไปศึกษาต่างประเทศ

                  ด้วยขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการ-พนักงานฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลาไปศึกษาต่างประเทศหลายๆท่าน ส่งผลการตรวจสุขภาพร่างกายฯ หนังสือตอบรับฯที่ระบุกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ผลสอบภาษาอังกฤษ ให้ ก.พ.พิจารณาหากไม่จัดส่ง ก.พ.จะส่งเรื่องคืนมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจในที่ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่อยู่เนืองๆ จึงขอแจ้งมายังทุกวิทยาเขต และผู้ที่จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ กรุณาดำเดินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้วย

                  สำหรับหนังสือนำให้ข้าราชการ/พนักงานถือไปขอรับบริการที่ ร.พ.มอ.ทางงานพัฒนาไดแขวนเ็ว็บไซต์ กจ.ไว้แล้วเมื่อ 3/เมย/2551  

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 03 April 2008 11:18 Modified: 03 April 2008 11:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ