นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(11) Workshop การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ประจำหน่วยงาน

ตอนนี้เป็นฤกษ์หามยามดีของสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ที่ทุกหน่วยงานของเราจะมี Website ของแต่ละงานแล้ว ..... นั่นหมายความว่า พวกเราจะต้องมา Workshop การจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งจัดโดยงานบริหารงานบุคคล โดยเชิญวิทยากรของวิทยาเขตตรังนี่เอง นั่นคือ ... more »
By ขงเบ้งดูดาว   created: 20 April 2011 16:14 Modified: 20 April 2011 20:40 [ Report Abuse ]