นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เผยแพร่ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3073 0
ผลติว "ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน" [C] 3841 0
ผลติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 2331 0
นัดติวที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1992 0
สัมมนา"ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องการกฎหมาย" [C] 1940 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี [C] 1812 1
นัดติวที่ ม.อ. ปัตตานี [C] 1971 0
ผลติวที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี [C] 2172 0
เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์ [C] 1781 0
ผลติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1766 0
ติว "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" [C] 1506 1
ไปติวโอเพนซอร์สสัญจรที่ ม.อ.ตรัง [C] 1302 0
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1403 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1434 0
โครงการโอเพนซอร์สสัญจร [C] 1573 0
ไปโรงเรียนตชด.พีระยานุเคราะห์ 4 [C] 2129 3
ไป WUNCA24 มา [C] 1443 0
WUNCA24 [C] 1425 0
ผลติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1497 1
ติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" [C] 1878 2
4-PSU-LUG [C] 1536 0
ผลติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1721 0
3:PSU-LUG [C] 1434 0
2:PSU-LUG [C] 1463 0
PSU-LUG [C] 1385 0
ติว "การเขียน script บนลินุกซ์ เพื่อประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่าย" [C] 1457 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1487 0
LibreOffice [C] 1574 0
ติว "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" [C] 1620 0
ubuntu 11.04 release party [C] 1538 0
ไปติวที่ ม.ราชภัฏยะลา [C] 1433 3
ผลติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล [C] 1597 1
เปิดติว "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล" [C] 1688 0
ไปติวที่ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี [C] 1473 1
ผลจากไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1435 0
ไป wunca23 ที่ ม.มหิดล ศาลายา [C] 1327 0
ผลติว "Diskless PC system" [C] 1374 0
BarCamp Songkhla [C] 1216 0
ติว "Diskless PC system" [C] 1902 0
Barcamp Songkhla ครั้งที่ 2 [C] 1362 0
กิจกรรมมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 [C] 1352 1
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1500 1
ติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1499 0
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.ปัตตานี [C] 1752 2
อบรม "linux ubuntu desktop + admin" ที่ ม.อ.หาดใหญ่ [C] 1982 2
ไปติวที่ wunca22 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา [C] 1449 0
ผลติว "PSU-12 PCtools@net" 1523 3
นัดติว "PSU-12 PCtools@net" [C] 1574 0
ผลติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1521 0
นัดติว "PSU 1004" และเทคนิค backup [C] 1464 1
ผลติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1739 1
นัดติว "BASH shell + EXPECT script" [C] 1761 0
ไปติวที่ WUNCA21 ม.บูรพา จันทบุรี [C] 1554 0
ไปบรรยายที่ ม.หาดใหญ่ [C] 1304 1
ไปติว "ลินุกุซ์กู้ภัย" ที่ ม.อ. ภูเก็ต [C] 1465 1
เปิดบูท ม.อ.วิชาการ 2009 ตรัง [C] 1394 0
ผลติว "vtiger CRM" [C] 2328 0
ไปติวให้ที่คณะทันตฯ ม.อ. [C] 1504 0
ไปติว "ลินุกซ์กู้ภัย" ที่คณะวิทยาการจัดการ" [C] 1569 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน vtiger CRM" [C] 2348 0
ไปติวให้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ [C] 1600 0
ชวนไปงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9" [C] 1543 0
ผลติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1348 0
ไปติวที่คณะทันตแพทยศาสตร์ [C] 1642 1
ไปติวให้นักศึกษา ComSCI [C] 1580 2
กันลืม ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1797 2
ติว "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" [C] 1437 0
ชวนเชิญชาวโอเพนซอร์สฯ ออกงาน ม.อ. วิชาการ 2552 [C] 1433 0
ผลติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1366 0
ติว "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" [C] 1316 0
เตรียมติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1462 2
ผลติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1512 0
ติว "USB disk รุ่นกู้ภัย" [C] 1359 0
ผลติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1678 0
ติว "basic linux admin server + mrtg" [C] 1770 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1699 0
ติว "ลินุกซ์ server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" [C] 1399 0
ผลติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1716 0
ติว multi OS และ PSU-Open-server สูตร 2 ที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 1370 0
ผลติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1680 0
ลีนุกซ์บ้านอัจฉริยะ [C] 1505 0
ติว "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เวบบอร์ด" [C] 1711 0
เล่าเรื่องติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1585 0
ไปติวในงานสัมมนา "WUNCA 20 ที่หนองคาย" [C] 1464 0
ผลติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1293 0
อย่าลืมติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1380 0
ติว "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1679 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1494 0
ติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1558 0
ผลติว "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1528 0
ติวที่ ม.อ.ตรัง "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" [C] 1491 0
ผลติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1396 0
นัดติว "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" [C] 1438 0
ไปเที่ยวงาน Thailand Open Source Software Festival 2008 [C] 1529 0
ผลติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1453 0
ติว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" 1495 0
ผลติว "ระบบห้องบริกาคอมพิวเตอร์อัจฉริยะด้วยโอเพนซอร์ส" [C] 1506 0
ติว "ระบบห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ" [C] 1425 0
สงขลาบาร์แคมป์ [C] 1369 0
barcamp songkhla [C] 1565 0