นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 4111
ความเห็น: 0

โคดโปรแกรมในการ mirror จาก AVG update [C]

mirror AVG update

ตัวอย่างโคดโปรแกรมที่ผมใช้ในการ mirror จาก AVG update  เป็น shell script ทำงานบน linux ubuntu 6.06

--วิภัทร 

#!/bin/sh

myfile="avg7info.cgf"
temp="/tmp/$myfile"
avgupdate="/home/ftp/pub/grisoft/update"

#download index file http://www.grisoft.cz/softw/70/update/avg7info.ctf
rm -f $temp
wget -N -r -nd -t 3 -w 10 -O $temp http://www.grisoft.cz/softw/70/update/avg7info.ctf
if [ ! -e $temp ] ; then
  exit
fi

#dowload only new files
cd $avgupdate
cp $temp $avgupdate/$myfile
list=`cat $temp |cut -d "(" -f 2 |cut -d ")" -f 1 |grep .bin`
for i in $list; do
  wget -N -c http://www.grisoft.cz/softw/70/update/$i
done

#remove old files
list=`ls -1 $avgupdate|grep .bin`
for i in $list; do
  if ! grep -q "$i" $temp 2>/dev/null ; then
    rm $avgupdate/$i
  fi
done

rm -fvr $temp

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 26 November 2007 15:56 Modified: 26 November 2007 16:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น