นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 2613
ความเห็น: 0

การ ssh เข้า server โดยไม่ต้องใช้ login [C]

ssh

โจทย์ของเรื่องนี้คือ ผมต้องการ remote shutdown เครือง PC ที่เป็น linux ก็พบว่าสามารถใช้คำสั่ง ssh เข้าไปสั่ง shutdown ได้ ด้วยคำสั่งประมาณว่า ssh root@myserver "shutdown -h now"

แต่ผมไม่อยากป้อนรหัสผ่านรวมทั้งคำถามต่างที่อาจแถมมา จึงได้ใช้จับคู่ key ใช้งาน โดยทำดังนี้

ไปที่ pc ที่เป็นมือปืน(ตัวที่ใช้คำสั่ง ssh) สร้าง key ด้วยตัวอย่างคำสั่ง

ssh-keygen -t rsa ได้ความประมาณว่า

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/tleuser/.ssh/id_rsa):  ให้เคาะ Enter ได้ข้อความต่อว่า

Enter passphrase (empty for no passphrase): ให้เคาะ Enter ได้ข้อความว่า

Enter same passphrase again: ให้เคาะ Enter ผ่านอีก ได้ผลประมาณว่า

Your identification has been saved in /home/tleuser/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/tleuser/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
ad:fb:82:2f:18:db:7c:d2:e9:0f:24:af:f1:38:b9:47     myuser@myserver

เสร็จแล้ว จะได้แฟ้มชื่อ .ssh/id_rsa และ .ssh/id_rsa.pub

ให้ copy แฟ้มชื่อ  .ssh/id_rsa.pub จาก PC ตัวมือปืนนี้ ไปใส่ไว้ใน PC ตัวเป้า(ที่โดน remote) โดยเอาไปเขียนทับแฟ้ม .ssh/authorized_keys ของ PC ตัวเป้า

ตัวอย่างคำสั่งที่ผมใช้คือ

ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@myserver  "shutdown -h now"

หมายความว่า ssh ไปที่ myserver เพื่อสั่ง "shutdown -h now" การใช้ option ว่า -o StrictHostKeyChecking=no หมายถึงไม่ต้องตรวจ hostkey ซึ่งเป็นคำถามกวนใจเวลา ssh เข้าไป server ครั้งแรก

อ่านแล้วคงงงๆ ไว้คราวหน้าผมจัดติวให้สักครั้งให้หายข้องใจ มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องบริการอัจฉริยะครับ 

19-2-51 เพิ่มบันทึก สั่ง remote shutdown วินโดวส์ XP จากลินุกซ์ http://share.psu.ac.th/blog/wipats-02/5006

--วิภัทร 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 19 Febuary 2008 14:58 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น