นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตอน 6 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 4193 0
ตอน 5 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3134 0
ตอน 4 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3149 0
ตอน 3 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3141 0
ตอน 2 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3352 0
ตอน 1 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3182 0
ติว "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน" [C] 2624 0
ตอน4-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 2811 0
กราฟบันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 2639 1
บันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 2728 0
ubuntu 11.10 มาแล้ว [C] 1994 0
เปิดตัว PSU-41 [C] 1838 0
authen radius with php script [C] 2015 0
PSU-baby logo [C] 2191 0
ubuntu 11.04 มาแล้ว [C] 1932 0
OPAC diskless PC [C] 2030 0
diskless PC system [C] 2427 0
mozilla mirror [C] 1968 1
Thailand ubuntu country mirrors [C] 2569 5
UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU [C] 2408 6
แก้ปัญหา grub ดุ [C] 2055 0
PSU3 ลินุกซ์กู้ภัย รุ่นเอาใจลูก [C] 2028 1
ubuntu 9.10 มาแล้ว [C] 2179 0
แก้ปัญหา ethernet รุ่น SiS 191 [C] 2108 0
โปรแกรมป้องกันไวรัส avast [C] 2472 2
ubuntu 9.04 มาแล้ว [C] 2414 2
ubuntu server บน software raid 1 [C] 2452 0
ดูข้อมูลของ CPU บนลินุกซ์ [C] 2451 0
ใช้ lshw ดูรายละเอียด hardware ใน PC [C] 2006 0
ปรับปรุงการติดตั้ง mrtg [C] 2021 0
ใช้ mrtg หรือ collectd ดี [C] 1960 0
เปิดบริการ rsync server [C] 2070 0
ลอง server แบบไร้ hard disk [C] 2992 0
Netinfo + PSU-Open-server สูตร 2 [C] 2249 0
สร้าง ubuntu live usb ด้วย live cd [C] 3245 0
ดูแฟ้มPClogs ผ่าน ftp บน PSU Open Server สูตร 2 [C] 1679 0
โคดโปรแกรมดึงแฟ้ม update จาก AVG [C] 2169 0
ใช้ mrtg ติดตามการใช้ทรัพยากรของ apache และ mysql [C] 2483 0
สร้าง imap server แบบง่ายๆ [C] 1769 0
เปิดตัว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1872 0
ตั้งค่า timezone บน ubuntu [C] 2140 0
คุยกับ ldaps ของ PSU-passport ได้แล้ว [C] 1848 0
ubuntu 8.04 ตัวจริงมาแล้ว [C] 2669 0
ติดตั้ง linux ubuntu server แบบเร่งด่วนด้วยการโคลนนิง [C] 3527 0
การ reset root password ของ mysql server [C] 2813 0
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 2087 0
ภาษาไทยกับ mysql บนลินุกซ์ [C] 3483 1
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 2110 0
ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยลอยบน ubuntu [C] 2202 0
ผลติว "shell script ฉบับใช้งานจริง" [C] 2768 0
สร้างแผ่นซีดี sysresccd ของตนเอง [C] 2403 0
vsftpd ไม่ทำงานเพราะแฟ้ม /var/run/vsftpd/vsftpd.pid ค้าง [C] 2567 0
การ ssh เข้า server โดยไม่ต้องใช้ login [C] 2784 0
ใช้คำสั่ง ethool เพื่อให้ LAN Card บนลินุกซ์ ยอมรับ wake on lan [C] 3033 0
การติดตั้ง adobe flash player บน ubuntu [C] 4429 0
ใช้โปรแกรม nameif บังคับ LAN card ให้เป็น eth1 [C] 2753 0
ชวนเชิญสร้าง ubuntu repository [C] 2375 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2854 0
โครงการ server คนจน [C] 1944 0
ปรับปรุงเอกสาร Shorewall [C] 2061 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2675 0
ปรับปรุงเอกสาร RADIUS server 27-12-50 [C] 1989 0
ติดตั้ง server 2 CPU ด้วย ubuntu 6.06 [C] 2513 0
การเลือกแผ่นซีดีติดตั้งลินุกซ์ ubuntu แบบ destkop หรือ server [C] 2820 0
ปรับปรุงเอกสาร TFTP server 14-12-50 [C] 2194 0
ปรับปรุงเอกสาร DHCP+PXE server 14-12-50 [C] 2216 0
ปรับปรุงเอกสาร mrtg 14-12-50 [C] 1991 0
เอกสารการติดตั้งลินุกซ์ ubuntu 6.06.1 [C] 2184 0
แก้ปัญหา LAN card SIS 191 [C] 2616 0
ปรับปรุงเอกสาร smartmontools 3-12-50 [C] 1880 0
ปรับปรุงเอกสาร pykota 27-11-50 [C] 2846 0
การ reconfig การ์ดจอและ monitor ของ xserver [C] 2614 0
yum install ไม่สำเร็จเพราะอินเทอร์เนตมีปัญหา [C] 3194 0
สร้าง user บนลินุกซ์ [C] 2842 0
โคดโปรแกรมในการ mirror จาก AVG update [C] 4401 0
เลือก package repository ด้วยโปรแกรม debmirror [C] 2774 0
เปลี่ยนจาก hda เป็น sda [C] 2781 0
ปรับปรุงเอกสาร DNS server 23-11-2550 [C] 2795 0
ใช้คำสั่ง mkfs แล้วต้องรอสักหน่อย [C] 2903 0
Wake On Lan ด้วยโปรแกรม ether-wake [C] 4380 0
ปรับปรุงเอกสาร vsftpd server 13-11-2550 [C] 2329 0
PSU-linux live รุ่น 13-11-50 [C] 2546 0
ดู network link speed ด้วยโปรแกรม mii-tool [C] 2710 0