นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตอน 6 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3436 0
ตอน 5 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2599 0
ตอน 4 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2577 0
ตอน 3 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2538 0
ตอน 2 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2850 0
ตอน 1 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2607 0
ติว "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน" [C] 2159 0
ตอน4-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 2307 0
กราฟบันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 2060 1
บันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 2189 0
ubuntu 11.10 มาแล้ว [C] 1672 0
เปิดตัว PSU-41 [C] 1508 0
authen radius with php script [C] 1637 0
PSU-baby logo [C] 1742 0
ubuntu 11.04 มาแล้ว [C] 1583 0
OPAC diskless PC [C] 1642 0
diskless PC system [C] 2111 0
mozilla mirror [C] 1575 1
Thailand ubuntu country mirrors [C] 2202 5
UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU [C] 2052 6
แก้ปัญหา grub ดุ [C] 1708 0
PSU3 ลินุกซ์กู้ภัย รุ่นเอาใจลูก [C] 1653 1
ubuntu 9.10 มาแล้ว [C] 1793 0
แก้ปัญหา ethernet รุ่น SiS 191 [C] 1722 0
โปรแกรมป้องกันไวรัส avast [C] 2048 2
ubuntu 9.04 มาแล้ว [C] 2002 2
ubuntu server บน software raid 1 [C] 2136 0
ดูข้อมูลของ CPU บนลินุกซ์ [C] 2132 0
ใช้ lshw ดูรายละเอียด hardware ใน PC [C] 1705 0
ปรับปรุงการติดตั้ง mrtg [C] 1747 0
ใช้ mrtg หรือ collectd ดี [C] 1657 0
เปิดบริการ rsync server [C] 1791 0
ลอง server แบบไร้ hard disk [C] 2718 0
Netinfo + PSU-Open-server สูตร 2 [C] 1849 0
สร้าง ubuntu live usb ด้วย live cd [C] 2940 0
ดูแฟ้มPClogs ผ่าน ftp บน PSU Open Server สูตร 2 [C] 1459 0
โคดโปรแกรมดึงแฟ้ม update จาก AVG [C] 1956 0
ใช้ mrtg ติดตามการใช้ทรัพยากรของ apache และ mysql [C] 2272 0
สร้าง imap server แบบง่ายๆ [C] 1559 0
เปิดตัว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1648 0
ตั้งค่า timezone บน ubuntu [C] 1872 0
คุยกับ ldaps ของ PSU-passport ได้แล้ว [C] 1629 0
ubuntu 8.04 ตัวจริงมาแล้ว [C] 2427 0
ติดตั้ง linux ubuntu server แบบเร่งด่วนด้วยการโคลนนิง [C] 3286 0
การ reset root password ของ mysql server [C] 2545 0
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 1788 0
ภาษาไทยกับ mysql บนลินุกซ์ [C] 3122 1
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 1734 0
ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยลอยบน ubuntu [C] 1793 0
ผลติว "shell script ฉบับใช้งานจริง" [C] 2358 0
สร้างแผ่นซีดี sysresccd ของตนเอง [C] 1928 0
vsftpd ไม่ทำงานเพราะแฟ้ม /var/run/vsftpd/vsftpd.pid ค้าง [C] 2207 0
การ ssh เข้า server โดยไม่ต้องใช้ login [C] 2346 0
ใช้คำสั่ง ethool เพื่อให้ LAN Card บนลินุกซ์ ยอมรับ wake on lan [C] 2680 0
การติดตั้ง adobe flash player บน ubuntu [C] 4060 0
ใช้โปรแกรม nameif บังคับ LAN card ให้เป็น eth1 [C] 2487 0
ชวนเชิญสร้าง ubuntu repository [C] 2066 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2529 0
โครงการ server คนจน [C] 1631 0
ปรับปรุงเอกสาร Shorewall [C] 1786 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2361 0
ปรับปรุงเอกสาร RADIUS server 27-12-50 [C] 1741 0
ติดตั้ง server 2 CPU ด้วย ubuntu 6.06 [C] 2274 0
การเลือกแผ่นซีดีติดตั้งลินุกซ์ ubuntu แบบ destkop หรือ server [C] 2540 0
ปรับปรุงเอกสาร TFTP server 14-12-50 [C] 1939 0
ปรับปรุงเอกสาร DHCP+PXE server 14-12-50 [C] 1949 0
ปรับปรุงเอกสาร mrtg 14-12-50 [C] 1756 0
เอกสารการติดตั้งลินุกซ์ ubuntu 6.06.1 [C] 1946 0
แก้ปัญหา LAN card SIS 191 [C] 2294 0
ปรับปรุงเอกสาร smartmontools 3-12-50 [C] 1606 0
ปรับปรุงเอกสาร pykota 27-11-50 [C] 2455 0
การ reconfig การ์ดจอและ monitor ของ xserver [C] 2300 0
yum install ไม่สำเร็จเพราะอินเทอร์เนตมีปัญหา [C] 2928 0
สร้าง user บนลินุกซ์ [C] 2541 0
โคดโปรแกรมในการ mirror จาก AVG update [C] 4082 0
เลือก package repository ด้วยโปรแกรม debmirror [C] 2292 0
เปลี่ยนจาก hda เป็น sda [C] 2349 0
ปรับปรุงเอกสาร DNS server 23-11-2550 [C] 2466 0
ใช้คำสั่ง mkfs แล้วต้องรอสักหน่อย [C] 2546 0
Wake On Lan ด้วยโปรแกรม ether-wake [C] 3952 0
ปรับปรุงเอกสาร vsftpd server 13-11-2550 [C] 2005 0
PSU-linux live รุ่น 13-11-50 [C] 2222 0
ดู network link speed ด้วยโปรแกรม mii-tool [C] 2452 0