นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตอน 6 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 3120 0
ตอน 5 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2314 0
ตอน 4 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2330 0
ตอน 3 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2274 0
ตอน 2 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2579 0
ตอน 1 - ติวลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน [C] 2337 0
ติว "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน" [C] 1950 0
ตอน4-ติวที่ ม.อ.ภูเก็ต [C] 2076 0
กราฟบันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 1835 1
บันทึกความแรงสัญญาณ WiFi [C] 1987 0
ubuntu 11.10 มาแล้ว [C] 1538 0
เปิดตัว PSU-41 [C] 1392 0
authen radius with php script [C] 1511 0
PSU-baby logo [C] 1623 0
ubuntu 11.04 มาแล้ว [C] 1501 0
OPAC diskless PC [C] 1546 0
diskless PC system [C] 2014 0
mozilla mirror [C] 1448 1
Thailand ubuntu country mirrors [C] 2070 5
UBUNTU , CENTOS, R-Project mirrors in PSU [C] 1938 6
แก้ปัญหา grub ดุ [C] 1554 0
PSU3 ลินุกซ์กู้ภัย รุ่นเอาใจลูก [C] 1473 1
ubuntu 9.10 มาแล้ว [C] 1627 0
แก้ปัญหา ethernet รุ่น SiS 191 [C] 1591 0
โปรแกรมป้องกันไวรัส avast [C] 1930 2
ubuntu 9.04 มาแล้ว [C] 1883 2
ubuntu server บน software raid 1 [C] 2006 0
ดูข้อมูลของ CPU บนลินุกซ์ [C] 2014 0
ใช้ lshw ดูรายละเอียด hardware ใน PC [C] 1615 0
ปรับปรุงการติดตั้ง mrtg [C] 1647 0
ใช้ mrtg หรือ collectd ดี [C] 1562 0
เปิดบริการ rsync server [C] 1677 0
ลอง server แบบไร้ hard disk [C] 2550 0
Netinfo + PSU-Open-server สูตร 2 [C] 1703 0
สร้าง ubuntu live usb ด้วย live cd [C] 2829 0
ดูแฟ้มPClogs ผ่าน ftp บน PSU Open Server สูตร 2 [C] 1371 0
โคดโปรแกรมดึงแฟ้ม update จาก AVG [C] 1887 0
ใช้ mrtg ติดตามการใช้ทรัพยากรของ apache และ mysql [C] 2181 0
สร้าง imap server แบบง่ายๆ [C] 1498 0
เปิดตัว "ระบบบันทึกการเข้าใช้เครือข่าย" [C] 1566 0
ตั้งค่า timezone บน ubuntu [C] 1776 0
คุยกับ ldaps ของ PSU-passport ได้แล้ว [C] 1532 0
ubuntu 8.04 ตัวจริงมาแล้ว [C] 2344 0
ติดตั้ง linux ubuntu server แบบเร่งด่วนด้วยการโคลนนิง [C] 3210 0
การ reset root password ของ mysql server [C] 2451 0
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 1705 0
ภาษาไทยกับ mysql บนลินุกซ์ [C] 2976 1
ปรับปรุงเอกสาร www server [C] 1595 0
ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยลอยบน ubuntu [C] 1667 0
ผลติว "shell script ฉบับใช้งานจริง" [C] 2244 0
สร้างแผ่นซีดี sysresccd ของตนเอง [C] 1792 0
vsftpd ไม่ทำงานเพราะแฟ้ม /var/run/vsftpd/vsftpd.pid ค้าง [C] 2103 0
การ ssh เข้า server โดยไม่ต้องใช้ login [C] 2227 0
ใช้คำสั่ง ethool เพื่อให้ LAN Card บนลินุกซ์ ยอมรับ wake on lan [C] 2541 0
การติดตั้ง adobe flash player บน ubuntu [C] 3904 0
ใช้โปรแกรม nameif บังคับ LAN card ให้เป็น eth1 [C] 2401 0
ชวนเชิญสร้าง ubuntu repository [C] 1932 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2407 0
โครงการ server คนจน [C] 1558 0
ปรับปรุงเอกสาร Shorewall [C] 1713 0
การกู้คืน grub ของลินุกซ์ [C] 2246 0
ปรับปรุงเอกสาร RADIUS server 27-12-50 [C] 1665 0
ติดตั้ง server 2 CPU ด้วย ubuntu 6.06 [C] 2194 0
การเลือกแผ่นซีดีติดตั้งลินุกซ์ ubuntu แบบ destkop หรือ server [C] 2432 0
ปรับปรุงเอกสาร TFTP server 14-12-50 [C] 1851 0
ปรับปรุงเอกสาร DHCP+PXE server 14-12-50 [C] 1814 0
ปรับปรุงเอกสาร mrtg 14-12-50 [C] 1659 0
เอกสารการติดตั้งลินุกซ์ ubuntu 6.06.1 [C] 1866 0
แก้ปัญหา LAN card SIS 191 [C] 2227 0
ปรับปรุงเอกสาร smartmontools 3-12-50 [C] 1535 0
ปรับปรุงเอกสาร pykota 27-11-50 [C] 2307 0
การ reconfig การ์ดจอและ monitor ของ xserver [C] 2204 0
yum install ไม่สำเร็จเพราะอินเทอร์เนตมีปัญหา [C] 2797 0
สร้าง user บนลินุกซ์ [C] 2428 0
โคดโปรแกรมในการ mirror จาก AVG update [C] 3974 0
เลือก package repository ด้วยโปรแกรม debmirror [C] 2117 0
เปลี่ยนจาก hda เป็น sda [C] 2224 0
ปรับปรุงเอกสาร DNS server 23-11-2550 [C] 2357 0
ใช้คำสั่ง mkfs แล้วต้องรอสักหน่อย [C] 2412 0
Wake On Lan ด้วยโปรแกรม ether-wake [C] 3823 0
ปรับปรุงเอกสาร vsftpd server 13-11-2550 [C] 1900 0
PSU-linux live รุ่น 13-11-50 [C] 2104 0
ดู network link speed ด้วยโปรแกรม mii-tool [C] 2362 0