นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

อ่าน: 2260
ความเห็น: 0

ผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ไทย

อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มอ. ผู้เชี่ยวชาญด้านปศูสัตว์

                   

 

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดทำนามานุกรมผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ไทย ฉบับแรก โดยทางสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ในวิชาชีพสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ในสาขาต่างๆโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้พร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาวงการปศุสัตว์ อีกทั้งการเผยแพร่รายชื่อคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นที่รู้จัก

 ซึ่งในนามานุกรมฉบับแรกมีอาจารย์ของภาควิชาฯ หลายท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

    เชี่ยวชาญด้านการผลิตสัตว์ปีก

     ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ   โทร 074 286072

    เชี่ยวชาญด้านการผลิตสุกร

    รศ.ดร.ยุทธนา  ศิริวัธนนุกูล โทร 074 286096

    เชี่ยวชาญด้านการผลิตโคเนื้อ

    ผศ.สมพงษ์  เทศประสิทธิ์  โทร 074 286079

    เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

    รศ.ดร.วันวิศาข์  งามผ่องใส  โทร 074 286081

    เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้อง

    รศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพงศ์พันธุ์ โทร 074 286079

    เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

    ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์  โทร 074 286082

    ซึ่งอาจารย์ของภาควิชาฯ มีความสามารถหลากหลาย

 

   

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กันยายน 2554 22:15 แก้ไข: 08 กันยายน 2554 13:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ