นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1488
ความเห็น: 2

ขอข้อคิดเห็น

การทำงานระยะนี้มักจะเจอกับคำว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผล เลยทำให้เริ่มสับสนว่าตอนไหนจะใช้ประสิทธิภาพตอนไหนจะใช้ประสิทธิผล ในการร่างหนังสือก็มักจะนำคำว่าประสิทธิภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง

  เช่น  ขอเปลี่ยนอาจารย์ผู้จัดการและผู้ร่วมสอนในรายวิชา…………..เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ความเข้าใจ  คือว่า ประสิทธิภาพ     เราจะดูความสำเร็จของงานโดยพิจารณาถึง

                                               กระบวนการในแต่ละขั้นตอน

                          ประสิทธิผล     เราจะไม่ดูกระบวนการว่าขั้นตอนที่ได้มาซึ่งผล

                                                สำเร็จของงานนั้นแต่มาดูที่ตัวผลลัพธ์

                                               (ไม่ได้คำนึงถึงความคุ้มทุน)

 

                       ถ้าไม่เข้าใจการนำไปใช้อาจจะทำให้ผิดประเด็นไป ก็ขอคำชี้แนะจากท่านที่เข้ามาอ่านบันทึกนี้ด้วย

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มีนาคม 2555 20:10 แก้ไข: 02 มีนาคม 2555 20:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เอสเค (Recent Activities)
03 March 2012 06:37
#75679

          ในการทำงานมักมีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่หลายคนยังมีความสับสนว่าประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แตกต่างกันอย่างไร การทำงานที่ประสบผลสำเร็จวัดได้จากประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล เป็นข้อสงสัยที่ได้รับฟังเสมอ ๆ ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเข้าใจ จึงขออธิบาย ดังนี้

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency )

    1.1 หมายถึงกระบวนการดำเนินงาน ที่มีลักษณะดังนี้

         1.1.1 ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน(Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา (Time)

         1.1.2 เสร็จทันตามกำหนดเวลา (Speed)

         1.1.3 คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) หรือวัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการดำเนินงาน กระบวนการผลิต(Process)ที่ดี และมีผลผลิต (Output) ที่ดี

    1.2 การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดำเนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงาน ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด

2.ประสิทธิผล (Effective )

    2.1 หมายถึงผลสำเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) และเป้าหมายเฉพาะ (Target) ได้แก่

         2.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ จะกำหนดชนิดประเภทและจำนวนของผลผลิต สุดท้ายต้องการที่ได้รับเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นลง

         2.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานนั้น ๆ

    2.2 มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดำเนินงานว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

    2.3 มีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน

          สรุปกล่าวได้ว่าการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ จะต้อง มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพด้วย

Ico48
anni (Recent Activities)
03 March 2012 16:43
#75688

ขอบคุณพี่เอสเค ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ