นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1936
ความเห็น: 0

General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร)

บันทึกนี้ เป็นการแบ่งปันเรื่องการฝึกงานว่าภาควิชาสัตวศาสตร์มีการฝึกงานให้นักศึกษาอย่างไร ในสภาวะที่มีถูกจำกัดด้วยพื้นที่ แต่สวนทางกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

วิชา  515-191     General Animal Raising Practice    เป็นรายวิชาฝึกงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์รับผิดชอบรายวิชาฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดให้มีการฝึกงานที่ฟาร์มปฏิบัติการสัตวศาสตร์ จำนวน  50 ชั่วโมง โดยจะจัดฝึกทั้ง 2 ภาคการศึกษา  ซึ่งจะใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 1จะเป็นช่วงเดือนตุลาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม

โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา เราจัดฝึกงานจำนวน  5 ผลัด(ผลัดละ 7 วัน)
แต่ละผลัดเราจัดแบ่งนักศึกษาออกเป็น  6 กลุ่มๆละ ประมาณ 
13 คน นักศึกษาจะได้รับการฝึกในหมวดต่างๆ ดังนี้(หมวดละ 1 วัน)

หมวดสุกร  สิ่งที่นักศึกษาต้องทำ

ลำดับแรก คือนับประชากรสุกรจัดแบ่งตามประเภทสุกร เช่นสุกรอ่อน, สุกรหย่านม, สุกรรุ่นสุกรขุน แม่สุกร ฯลฯ 

ลำดับที่สอง นักศึกษาตรวจสอบสุขภาพโดยทั่วไปของสุกร
เช่น สภาพร่างกาย( ผอม อ้วน), การกินอาหาร,การขับถ่าย(ถ่ายเหลว,ถ่ายแข็ง)
พฤติกรรมที่แสดงออก(ยืน เดิน วิ่ง นอน อื่นๆ)

 ลำดับที่สาม  พันธุ์สุกร โดยศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของสุกร
เช่น พันธุ์ลาร์จไวน์  พันธุ์แลนเรจ    พันธุ์ดูร็อค

ลำดับที่สี่ จากพันธุ์ต่อมาก็เรื่องอาหารสุกร
สุกรประเภทไหนควรให้อาหารอย่างไร  ปริมาณเท่าไหร่

ลำดับที่ห้า การประมาณน้ำหนักสุกร เพื่อนำน้ำหนักของสุกรไปใช้ในด้านการจัดการด้านต่างๆเช่นการเปลี่ยนสูตรอาหาร การใช้ยาให้ถูกต้องกับขนาด     ทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกงานที่เพิ่มเข้ามาบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ตอนนั้นเช่นในช่วงเวลานั้นมีแม่สุกรคลอด มีการผสมพันธุ์สุกร มีการฉีดวัคซีน การตอนสุกร การหย่านม ฯลฯ  นักศึกษาก็ได้ฝึกประสบการณ์จากสิ่งที่เกิดในช่วงเวลานั้น

 

 

               โปรดติดตามตอนต่อไป การฝึกงานในหมวดปฏิบัติการสัตว์ปีก

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มิถุนายน 2555 21:06 แก้ไข: 21 มิถุนายน 2555 21:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ