นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 3005
ความเห็น: 3

บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555

ความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  วณิชาภิชาติ”  

******************************************** 

  

 

 

 

          วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 140 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  นำทีมสัมภาษณ์ โดย  รศ.สุธา  วัฒนสิทธิ์, คุณอุทิศ  อินทศร, คุณ Anni (คุณเบญจมาศ  เฉลิมวงศ์)  และบันทึกการสัมภาษณ์โดย Suwicha (คุณสุวิชา  ดำเม็ง)  ภาพประกอบการสัมภาษณ์ โดยคุณศศิธร  ลิ้มจู้
          การสัมภาษณ์ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  วณิชาภิชาติ" อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ดำเนินตามโครงการ "การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555"  เพื่อเป็นการบันทึกความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิด แนวทางการปฏิบัติงาน  และเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่บุคลากรรุ่นต่อไปได้
เข่ามาทำงานที่คณะทรัพย์ฯ ได้อย่างไร                                                   
          สอบเข้ามาในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร. เจือ สุทธิวนิช คณบดีคนแรกให้บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2520 ซึ่งเป็นวันทำการวันแรกของปีงบประมาณ 2521  และเป็นปีการศึกษาแรกที่รับนักศึกษารุ่นที่ 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  บรรยากาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในสมัยนั้น แตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง  ให้ลองนึกภาพว่าทั้งมหาวิทยาลัยฯ มีเพียงแค่ตึกของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เพียงไม่กี่ตึกเท่านั้น ยังไม่มีตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้กระทั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ในครั้งนั้น ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่ตึกพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์  ต่อมาย้ายมาที่ตึก Bio-chemistry ก่อนที่จะย้ายมาที่คณะทรัพยากรธรรมชาติในภายหลังเมื่อดำเนินการสร้างเสร็จ (2523)  ในการเดินทางในมหาวิทยาลัยฯ ในสมัยนั้น ยังไม่มีการใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์มากเหมือนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยจะใช้การเดินเท้า  การมาทำงานที่ มอ. ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาภาคใต้  หลังจากทำงานประมาณ 11 เดือน  ได้โอนย้ายไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้           จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 6 เดือน ก่อนที่จะโอนย้ายกลับมารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนถึงปัจจุบัน
งานที่รับผิดชอบ
 
 
          งานสอน 
          - สอนการผลิตสัตว์ปีก (515-421), ปฏิบัติการการผลิตสัตว์ปีก (515-426), สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกและการจัดการโรงฟักไข่ (515-423) 
          - ร่วมสอน ผสมเทียม, พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง, สรีรวิทยาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์เลี้ยง, สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง 
          งานด้านบริหาร       
 หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   (17 พ.ค. 23 - 1 ต.ค. 24)   
    
          
รักษาการฯ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  (11 ธ.ค. 33 -20 ก.พ. 34)       
หน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (28 ก.ค. 43 – ก.ค. 47 )    
นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(28 ก.ค. 43 – ก.ค. 47 )  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่  (20 เม.ย. 43 – มิ.ย.2546)
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(19 ก.ย. 44 – 30 ก.ย. 47)  
 ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (2 มิ.ย. 46 – 31 พ.ค. 49)   
          
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (1 ธ.ค. 49 – ปัจจุบัน)
 มีการบริหารเวลาการทำงานอย่างไร  และแบ่งเวลาสำหรับงานบริหารอย่างไร
          - รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่  ต้องทำงานให้สนุก  ในส่วนของงานบริหารในตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำหรับตนเป็นงานที่หนักน้อยกว่าการเป็นหัวหน้าภาควิชาในอดีต เพราะมีทีมงานที่พร้อมจะช่วยและสนับสนุนทุกด้าน และจากประสบการณ์การทำงาน จะถนัดงานทางด้านกายภาพ หรืองานด้านภูมิทัศน์ เพราะเป็นงานที่จินตนาการเห็นภาพ รวมทั้งถนัดงานที่ต้องคิดในเชิงระบบ  และจากประสบการณ์การทำงาน คิดว่าการเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ (ในอดีต) เป็นงานที่ยากและหนักที่สุดในชีวิต เพราะทุกอย่างต้องลงมือทำด้วยต้นเอง และเซ็ทระบบการทำงานทั้งระบบ เพราะเป็นคณะที่เปิดใหม่  
 การพัฒนางาน/ตนเอง
          - มีการพัฒนาการเรียนการสอนทุกเทอม  มากบ้างน้อยบ้างตามโอกาส
 แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม
          - ร่วมกิจกรรมเท่าที่จะทำได้
 การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาจะทำอย่างไร
          - ไม่นิยมความขัดแย้งรุนแรงจนไม่มองหน้ากัน  ถ้าเห็นว่าเรื่องจะบานปลายรุนแรงก็จะหยุด เพื่อรักษามิตรภาพไว้ก่อน 
 แนวคิดในการพัฒนาองค์กร 
          - คณะทรัพย์ สามารถพัฒนาให้อยู่ในแนวหน้าของ มอ. ได้อย่างแน่นอน เพราะคนของเรามีศักยภาพ
 รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2554
          - ดีใจที่ได้รับการคัดเลือก เป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัว
ประทับใจอะไรในองค์กร
          - ความรักองค์กรของคนคณะทรัพย์ฯ มีสูง  มีความสามัคคี
 หลักการครองตน
          - ซื่อสัตย์ สุจริต
หลักการครองคน
          - เอาใจเขาใส่ใจเรา ไม่ดูถูกคน คบกับคนทุกระดับ
 หลักการครองงาน
          - ทำงานเต็มความสามารถ ไม่ปล่อยปละละเลยงานในหน้าที่
 
 

 ผลงานที่ภาคภูมิใจในส่วนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

          1. ตำราเรื่อง “ไข่และการฟักไข่” พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2525 ครั้งที่ 2 ปี 2526 และพิมพ์ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2530 (2,000 เล่ม)

          2. เป็นผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาสัตวศาสตร์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้ง สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์ นาทวี ที่ อ. นาทวี รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3. ช่วยในการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่คณะทรัพย์ฯ ให้ดูสวยงามมีสง่าราศีขึ้น เช่น ลานอิฐหน้าคณะฯ ที่จอดรถและบังคับใช้ระเบียบ มอ.ว่าด้วยการจราจร ผู้ที่จอดรถผิดระเบียบจะถูกล็อคล้อ (แต่ก่อนจะใช้ระเบียบฯ จะทำเครื่องหมายให้มีความชัดเจนก่อนเสมอ)

          4. ช่วยในการจัดห้องเรียนให้ได้มาตรฐาน ทั้งความสะอาด ความสบาย จัดให้มีเครื่องปรับอากาศอย่างเพียงพอ  และปรับมาตรฐาน เครื่องฉาย LCD ให้มีคุณภาพ ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุมให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          5. ช่วยจัดให้มีระบบการพิมพ์เอกสาร online จากทุกคนที่มีคอมพิวเตอร์ผ่าน LAN ของคณะฯ ทำให้ได้หนังสือ ตำรา และเอกสารอื่นๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น

          6. ช่วยเพิ่มเติมระบบรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่คณะทรัพย์ฯ เช่น ระบบบกล้องวงจรปิด และระบบสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกอาคารคณะฯ

          7. ช่วยในการขัดหินขัดใหม่ในอาคาร 1 และการจัดระบบด้านการดูแลรักษาความสะอาด  ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ตรงตามที่ต้องการ และมีมาตรฐานในการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งในอาคารและนอกอาคารคณะฯ

          8. เสนอให้มีการใช้ระบบน้ำดื่ม RO (Reverse Osmosis) ภายในคณะทรัพย์ฯ เพื่อความปลอดภัยด้านสุขลักษณะเป็นสวัสดิการแก่แก่บุคลากรและนักศึกษา  ปัจจุบันคณบดีอนุมัติให้ทดลองใช้ 1 เครื่อง อนาคตจะขอให้ท่านคณบดีเปลี่ยนทุกจุดที่มีเครื่องทำน้ำเย็น 

          ทั้งนี้  แนวคิดในการทำงาน คือ ต้องดูแลผลประโยชน์ให้แก่คณะฯ และเลือกสิ่งที่ดีและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

 ผลงานที่ภาคภูมิใจในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          1. มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการบริการ Cable TV.(UBC) ราคายุติธรรม ใน ม.อ. ตั้งแต่ปี 2544 และยังให้บริการบุคลากรในราคา 200 บาท ต่อบ้าน 1 หลัง จนถึงปัจจุบัน

          2. มีส่วนในการสร้างประตูศรีทรัพย์ ทำให้การจราจรของ ม.อ. มีระบบมากขึ้น เป็นประตูทางออกด้านทิศใต้และประตูนี้ได้สร้างความเจริญให้กับท้องที่ด้านถนนปุณณกัณต์ จนถึงปัจจุบันและอนาคต

          3. มีส่วนในการสร้างศูนย์อาหารศรีตรัง เพื่อรองรับการย้ายร้านอาหารจำนวนมากจากริมรั้ว ม.อ. ที่ตั้งเรียงรายตั้งแต่ประตูศรีทรัพย์ถึงประตูงามทักษิณ ทำให้นักศึกษา ม.อ. ได้มีที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะขึ้น และมีความปลอดภัยมากกว่านั่งทานอาหารกันข้างถนน และนอกจากนั้นยังเป็นการช่วยทำให้ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยในบริเวณดังกล่าว สะอาด สวยงาม อย่างในปัจจุบัน

          4. มีส่วนในการปรับภูมิทัศน์อ่างน้ำ ม.อ. (อ่างศรีตรัง) ให้เป็นอ่างน้ำที่มีน้ำเต็มพื้นที่อ่างอยู่ตลอดปี ไม่แห้งแล้งเหมือนอ่างศรีตรังในอดีต ที่เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำจะลดลงมากจนเห็นเกาะเล็กๆ ใกล้สันเขื่อน และท้องอ่างจะเป็นดินลูกรังผืนใหญ่ ดูแห้งแล้งมาก ปัจจุบันเราไม่เห็นภาพนั้นอีกแล้ว นอกจากจะได้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มเย็น แล้ว ม.อ. ยังได้น้ำสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินอีก 60,000 ลูกบาศก์เมตร อีกด้วย

          5. มีส่วนในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ข้างสนามเด็กเล่นหน้าสโมสรอาจารย์ฯ ให้เป็นที่พักผู้โดยสารของลูกหลานชาว ม.อ. และเป็นสถานที่ ๆบุคลากรชาว ม.อ. รวมทั้งนักศึกษาได้ใช้เป็นที่ใส่บาตรทำบุญ จนถึงทุกวันนี้

          6. มีส่วนในการผลักดันให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการจราจรในมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ เพื่อใช้ในการบังคับการจราจรและการจอดรถใน ม.อ. อย่างได้ผล จนถึงปัจจุบัน

          7. ทำการจัดระเบียบการจอดรถในบริเวณข้างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด โดยให้เป็นที่จอดรถชั่วคราวไม่เกิน 1 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการธนาคารและติดต่อ สนอ. สามารถจอดรถได้อย่างสะดวกและมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ที่บุคลากรใช้เวลาติดต่อธนาคารสั้นลงจะได้มีเวลาทำงานให้ ม.อ. มากขึ้น และยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีส่วนในการจัดที่จอดรถในที่ต่างๆอย่างเป็นระเบียบและมีวัฒนธรรม

          8. เป็นผู้ออกแบบรางน้ำตื้นมาก เพื่อแก้ปัญหารางน้ำตื้นของมหาวิทยาลัย เช่นบริเวณหมู่บ้านและแฟลตอาคาร 13 และ 14 ซึ่งมีรางน้ำตื้นแต่ยังลึกอยู่เมื่อรถจะเข้าจอดใต้ถุนแฟลต อ.14 ก็ไม่สะดวก จึงทำตะแกรงเหล็กวางบนรางน้ำเพื่อให้รถข้ามได้สะดวก แต่ก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นอีกคือเกิดเสียงดังโครมครามเมื่อรถข้ามตะแกรงเหล็ก ทำให้ชาวแฟลตเดือดร้อนไม่ได้หลับนอนอย่างเป็นสุข ผมได้จัดการให้เจ้าหน้าที่กองอาคารฯปรับปรุงรางน้ำตื้นเป็น”รางน้ำตื้นมาก” และเอาตะแกรงเหล็กออก รถก็สามารถข้ามรางน้ำตื้นมากได้อย่างนุ่มนวลและไม่ม่มีเสียงดังโครมคาม ชาวแฟลต อ. 13 และ อง 14 รวมทั้งชาวหมู่บ้านก็มีความสุข ไม่ต้องหลับๆตื่นๆ อีกต่อไปจนถึงปัจจุบัน

          9. เป็นผู้ออกแบบรอยต่อระหว่างถนนกับลานพระรูปสมเด็จพระราชบิดา ให้สวยงาม ไม่มีรอยต่อที่อาจจะทำให้เกิดการเดินสะดุดได้ ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อทุกคนที่ไปใช้ลานพระรูป จนถึงปัจจุบัน

          10. มีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีทางเท้าขนาดความกว้าง 3 เมตร ข้างถนนหลายสายใน ม.อ. และก่อนที่จะเป็นทางเท้าให้มีพื้นที่สีเขียว (green) กว้าง 3 เมตรด้วย ทำให้มีภูมิทัศฯที่สวยงาม (จริงๆ ตามโครงการต้องมีหลังคาคลุมทางเท้าด้วย เพื่อส่งเสริมการเดินเท้า แต่ไม่มีงบประมาณจึงได้แค่ทางเท้า)

          11. มีส่วนผลักดันและสนับสนุนให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สร้างเว็ปไซด์ เพื่อให้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยน้ำท่วมนครหาดใหญ่ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน (ทำในนาม “สภาประชาชนสงขลา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม”) และสนับสนุนให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและสถานีวิทยุ ม.อ. FM 88.0 MHz. ออกอากาศเรื่องฝนฟ้าอากาศและเตือนภัยน้ำท่วม จนถึงปัจจุบัน

 สิ่งที่อยากให้คณะทรัพย์ ทำเพิ่มเติมในอนาคต

          - อยากให้คณะฯหรือมหาวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารชีวิตตนเอง  อาจจ้างวิทยากรภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้สอน  เพราะเห็นว่าปัจจุบันเรื่องการวางแผนชีวิตทางด้านการเงิน การลงทุน มีประโยชน์กับตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก  หากไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว อาจทำให้การบริหารชีวิตเป็นไปได้ไม่ดีนัก  จะลำบากตอนแก่ได้

ฝากอะไรถึงคนอื่นและน้องๆ รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน

          - ทำงานด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข  ความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี กลมเกลียว และทำงานเต็มความสามารถ  และเชื่อว่าถ้าเราทำดีก็จะมีคนช่วยเหลือและให้การสนับสนุน

อยากฝากอะไรถึงน้องๆ นักเรียนที่กำลังมองหาสถานที่ศึกษาต่อ

          - นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมีจำนวนมากที่มีศักยภาพในการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี  ขอให้มีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ  ส่วนนักเรียนที่จะหาสถานที่เรียนขอให้เชื่อมั่นว่าคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นคณะที่มีหลักสูตรได้มาตรฐานของชาติ เป็นคณะที่น่าเข้าศึกษา

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 กันยายน 2555 09:39 แก้ไข: 17 กันยายน 2555 15:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ชาดา สุวรรณรัตน์ [IP: 113.53.7.255]
17 September 2012 11:03
#80553

คิดถึงการเกษียณรู้สึกใจหายจัง หลังเกษียณอาจารย์อยู่ทางใต้หรือเปล่า เผื่อไปเยี่ยมคะ อาจารย์เกษียณแล้วพักผ่อนดูแลสุขภาพนะคะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิื์ทั้งหลายคุ้มครองอาจารย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงคะ ด้วยความรักและเคารพ

ชาดา สุวรรณรัตน์ Nr 6 คะ

Ico48
ศรีนรา (Recent Activities)
21 September 2012 14:59
#80649

อาจารย์บอกว่าไปๆ-มาๆค่ะ..ท่านบอกกับพวกเราในวันที่เราชาวทรัพย์ร่วมรำลึกสายใยผูกพันจัดงานเกษียณเมื่อ18 ก.ย.55

ขณะนี้(ปลายเดือนกันยา)ท่านเดินทางไปดูงานร่วมกับทีมบริหารที่ยุโรป..

และท่านจะยังคงปฏิบัติงานบริหารของคณะอีกระยะเวลาหนึ่ง ถึงจะได้มีโอกาศพักผ่อน(เกษียณอายุราชการ)...

ท่านสดใส-แข็งแรงดีค่ะ

..55ขอตอบแทน..

Ico48
anni (Recent Activities)
21 September 2012 16:05
#80652

อ่านแล้วเหมือนอาจารย์มาตอบเองเลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ