นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1589
ความเห็น: 0

ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา

ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาสัตวศาสตร์จะมี รายวิชา 515-499  สหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกให้กับนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 
นักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ครบตามแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 1 เพื่อจะเดินทางไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา ที่ 2  โดยสหกิจเริ่มแรกก็มีคณาจารย์ของภาควิชาฯ เดินทางไปพบปะพูดคุยกับหลายๆ บริษัทในความร่วมมือที่จะรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ เช่น บริษัท เอสพีเอ็ม จำกัด  ตรังวัฒนาฟาร์ม  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด  ไทยฟูด  ไทยรุ่งกิจฟาร์ม 
 หลังจากนั้นในปีต่อๆ มา ซึ่งหลายๆ บริษัทก็เข้ามาแนะนำบริษัท และมีแนวคิดที่จะให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไปสหกิจ เข้าฝึกงานกับบริษัท ซึ่งเป็นหลักสูตรของภาควิชาฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 อยู่แล้ว(วิชา 515-391)   เพื่อสร้างความต่อเนื่องและสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับนักศึกษา  บางบริษัทก็ให้ภาควิชาฯ พิจารณาและคัดเลือกนักศึกษา
               อีกหนึ่งบรรยากาศในการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อไปสหกิจศึกษา

                  แนะนำบริษัท

                          บรรยากาศการสัมภาษณ์

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มกราคม 2556 16:54 แก้ไข: 08 มกราคม 2556 16:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.120.150
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ