นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2148
ความเห็น: 0

อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน

 มีหลายๆ ครั้งที่มีการสอบถามของการเป็นนักสัตวบาลและสัตวแพทย์ หรือเข้าใจว่าเมื่อเข้ามาเรียนที่ภาควิชาสัตวศาสตร์แล้วจบออกไปจะไปเป็นสัตวแพทย์
คุณชยานนท์   กฤตยาเชวง   นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ
ได้บอกไว้ว่าสัตวบาล เป็นวิชาชีพหนึ่งในสองวิชาชีพที่เป็นเสาหลัก กิจการปศุสัตว์      อีกวิชาชีพหนึ่งก็คือ วิชาชีพสัตวแพทย์ ทั้งสองวิชาชีพนี้มีความแตกต่างกันในแนวทางการศึกษาและมีความรู้ความเชี่ยวชาญกันคนละอย่าง
แต่มีความเกี่ยวข้องและเกื้อหนุนกันในทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลและความเจริญก้าวหน้าของกิจการปศุสัตว์ร่วมกัน

นักสัตวบาล
จะไม่เน้นการรักษาพยาบาล แต่จะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการป้องกันพาหะ และโอกาสการเกิดโรคระบาดในฝูงสัตว์เลี่้ยง ที่เรียกว่า Bio-Security มีการใช้วัคซีน ยา สารเคมี อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เท่าที่จำเป็น คุ้มค่าในการลงทุน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

งานของนักสัตวบาล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน
ดังนี้
 

1.งานด้านการจัดการ
เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้าน การบริหาร การจัดการฟาร์ม โรงฆ่าและตัดแต่งซากสัตว์ และศูนย์รวมน้ำนม เป็นต้น

2.งานด้านอาหารสัตว์ เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้าน พืชอาหารสัตว์
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ และโภชนศาสตร์สัตว์ งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การผลิตเมล็ดพันธุ์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
และการจัดการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

3.งานด้านการปรับปรุงพันธฺุ์สัตว์
เป็นการใช้วิชาความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์ เพื่อการปรับปรุงลักษณะต่างๆ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคัดพันธุ์ ผสมพันธุ์ การขยายพันธุ์สัตว์ การประกวดสัตว์ และการรับรองตามลักษณะพันธฺุ์สัตว์


ที่มาของข้อมูล http://www.ahathai.com/

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มกราคม 2556 15:26 แก้ไข: 14 มกราคม 2556 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ