นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

Page Visits: 1034
comment: 2

คนนั้นสำคัญที่สุด                    คนย่อมมีความสำคัญที่สุดในองค์กร
ไม่ว่าหน่วยงานงานนั้นจะมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยขนาดไหน             แต่ถ้าคนในหน่วยงานนั้นไม่นำมาใช้   ไม่รู้จักเรียนรู้ที่ใช้  ก็ไม่เกิดประโยชน์  การที่คณะฯได้จัดให้มีกิจกรรมต่างไม่ว่าจะปีใหม่ สงกรานต์ หรือสัมมนาคณะฯ ผู้บันทึกมองว่า การที่เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน
เป็นการกระตุ้นให้พวกเรารู้ว่าพวกเรายังมีเพื่อนร่วมงานที่มีความรักกันอยู่ มีความเป็นหมู่คณะ เป็นคนที่มีคุณค่าของหน่วยงาน  เมื่อมีความรู้สึกเป็นหมู่คณะ ทำให้เกิดความเป็นทีมที่พร้อมจะสู้ งานยากแค่ไหน ความสำเร็จของงานก็มองเห็นอยู่ตรงหน้า
ในปัจจุบันก็มีหลายๆ หน่วยงานที่นำเรื่อง                                                Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุขเป็นแนวคิดที่ใช้พัฒนาองค์กรเพราะเห็นว่าคนของหน่วยงานนั้นสำคัญ

 

                    

                                 ภาพจาก http://info.thaihealth.or.th

   

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มกราคม 2556 09:03 แก้ไข: 21 มกราคม 2556 21:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

คนก็ยุ่งที่สุดเหมือนกัน หากมีแต่คนวนไปมา

ทุกอย่างล้วนอยู่ที่คน

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.159.130
Message:  
Load Editor
   
Cancel or