นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1546
ความเห็น: 1

แนะนำหนังสือใหม่

ภาควิชาสัตวศาสตร์ขอแนะนำหนังสือใหม่

เล่มแรก

         

 

      หนังสือสถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร(สัตวศาสตร์)                             เป็นหนังสือที่ได้ปรับปรุงมาจากหนังสือเอกสารคำสอนวิชาสถิติ         สำหรับการวิจัยทางเกษตรที่ทางอาจารย์ได้ใช้ประกอบในการสอน         วิชาสถิติตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541จนถึงปัจจุบัน และได้เห็นว่า              มีหลายอย่างที่ควรปรับปรุงและเพิ่มเติมจากประสบการณ์ในการสอน
และการให้คำปรึกษาทางสถิติแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่จึงได้มีการปรับปรุงในเรื่องภาษาให้เข้าใจชัดเจนและตรงกับความหมายของสูตรคำนวณต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
และได้ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการแสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้ตรงกับโปรแกรมรุ่นใหม่ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน                                                                                                   
        นอกจากนี้ได้เพิ่มเกี่ยวกับตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้แผนการทดลองต่าง ๆ
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการให้คำปรึกษาทางด้านสถิติกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่โดยพบว่าบุคคลที่เริ่มทำงานวิจัยใหม่ ๆ   ยังขาดความมั่นใจว่าแผนการทดลองและสถิติที่ใช้ในการทดลองถูกต้องมากน้อยเพียงใด    จึงได้รวบรวมงานวิจัยต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้เผยแพร่ในที่ ต่าง ๆ มาเขียนและอธิบายให้เห็นว่าทำไมการทดลองเหล่านั้นจึงต้องใช้แผนการทดลองที่แตกต่างกันและได้เสนอรูปแบบการจัดทำตารางรายงานผลการวิจัยที่แตกต่างกันของนักวิจัยต่าง ๆไว้ด้วย

เล่มที่สอง

 

 

    หนังสือการประเมินคุณภาพอาหารสุกรโดยการทดสอบการย่อยได้
เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก หรือนักวิชาการทางด้านสัตวศาสตร์ที่มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพอาหารสัตว์      โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอาหารสุกร หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะนำมาใช้ในสูตรอาหารสุกรโดยการศึกษาทดลองหาการย่อยได้ของอาหารในสุกรนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ให้ความแม่นยำอย่างมากในการประเมินคุณภาพอาหารว่าเมื่อนำไปใช้เลี้ยงสุกรแล้วสุกรจะมีการเจริญเติบโตดีหรือไม่ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาทดลองประมาณ 1.5-2.5 เดือน ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการนำอาหารนั้นไปเลี้ยงสุกรจริง ๆ ที่ต้องใช้เวลาประมาณ
4-5 เดือน โดยเลี้ยงสุกรตั้งแต่น้ำหนักประมาณ 20-100 กิโลกรัม
จึงจะรู้ว่าสูตรอาหารที่คำนวณขึ้นมานั้น ทำให้สุกรเจริญเติบโตเป็นอย่างไร
จึงเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องเลี้ยงสุกรตั้งแต่น้ำหนัก 20-100กิโลกรัม  

 

เล่มสุดท้าย


      หนังสือการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกรและสูตรอาหารสุกร
เป็นหนังสือที่รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล ตั้งใจอย่างมาก
ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกรสู่เพื่อนนักวิชาการ นักศึกษา เกษตรกร       และผู้สนใจทั่วไป                                                                                  
     โดยเนื้อหาในบทแรก ๆ จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสมุนไพร ลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะ และวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้ในการเลี้ยงสุกร        ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านสมุนไพร                จะต้องรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้
 สำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสุกร
จะเป็นเนื้อหาและกระบวนการในการวิจัยนำสมุนไพรมาใช้ในการเลี้ยงสุกร

นอกจากเรื่องสมุนไพรแล้วหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสูตรอาหารสุกร
ที่อาจารย์ได้ทำขึ้นจากประสบการณ์งานวิจัย
และจากการที่ได้ไปให้ความช่วยเหลือในการทำสูตรอาหารให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในภาคใต้มากว่า20 ปี โดยสูตรอาหารที่ทำขึ้นนี้จะใช้วัตถุดิบในภาคใต้เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากการวิจัยการนำเมล็ดยางพารามาใช้เลี้ยงสุกร จึงนำไปสู่การวิจัยการผลิตเนื้อสุกรสมุนไพรโอเมก้า 3
    ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ภาควิชาสัตวศาสตร์   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112
โทรศัพท์    0-7428-6069   โทรสาร     
0-7421-2843
E-mail    :   
benjamas.ch@psu.ac.th
ขอขอบคุณพี่เอสเค ที่ช่วยให้นำรูปภาพหน้าปกมาบันทึกได้ง่ายขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 มิถุนายน 2556 14:26 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2556 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หนังสือดี ๆ ก็ต้องรีบซื้อเก็บไว้ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ