นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1003
ความเห็น: 2

การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่

การจัดการรายวิชา 
วิชา515-291  ฝึกงานสัตวศาสตร์ 1 ปีการศึกษา 2556   (เป็นปีแรกของการเปิดรายวิชา)
                            ระยะเวลาการฝึก   1 เดือน 

   

                   ขั้นตอนดำเนินการ 
1.ขอข้อมูลจากทางบริษัทของจำนวนฟาร์ม
2.แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์จะจัดหาฟาร์มเอง ให้จัดส่งข้อมูลของให้ภาควิชาฯ ประกอบด้วย
                        ชื่อเจ้าของฟาร์ม   สถานที่ตั้ง    ขนาดของฟาร์ม
  3. ผู้รับชอบเดินทางไปสำรวจสถานที่

  4.จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอส่งนักศึกษาฝึกงาน

  5.เมื่อได้รับหนังสือตอบรับ จัดส่งรายชื่อนักศึกษา  พร้อมรายละเอียดการฝึกและการประเมิน

  6.เมื่อนักศึกษา เข้ารับการฝึกได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ติดต่อขอเข้านิเทศการฝึกงาน

 7.เมื่อฝึกงานเสร็จกลับมาจัดให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกงาน และจัดส่งแบบประเมินการฝึกให้   ผู้จัดการวิชาเพื่อจัดส่งเกรด

8.เชิญผู้เกี่ยวข้องสรุปผลการฝึกงาน และวางแผนการจัดส่งนักศึกษาในปีต่อไป

 

ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกทั้งหมด 73 คนจากนักศึกษา ทั้งหมด 74 คน ไม่เข้าฝึก  1 คน เนื่องจากขอลาป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด

โดยส่งนักศึกษาเข้าฝึก

 ฟาร์มหมูจำนวน  11 ฟาร์ม

     สถานที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ฟาร์ม

               จ.พังงา  จำนวน   2 ฟาร์ม

               จ.พัทลุง จำนวน  4   ฟาร์ม

               จ. กระบี่  จำนวน   1 ฟาร์ม

               จ.สงขลา  จำนวน   1 ฟาร์ม


ฟาร์มไก่เนื้อจำนวน 7 ฟาร์ม

             จ.สงขลา  จำนวน   4 ฟาร์ม

              จ.พัทลุง    จำนวน  2  ฟาร์ม

              จ.ตรัง        จำนวน  1 ฟาร์ม

                   

ฟาร์มไก่ไข่  จำนวน  5 ฟาร์ม

              จ.สงขลา   จำนวน  1 ฟาร์ม

              จ.ตรัง        จำนวน  2 ฟาร์ม

              จ.พัทลุง     จำนวน  2 ฟาร์ม

 

 ภาควิชาฯ ขอขอบคุณสถานประกอบการต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และให้ความรู้แก่นักศึกษา

 

 

 

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 ตุลาคม 2557 08:38 แก้ไข: 21 ตุลาคม 2557 08:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (Action Learning)

สำหรับหลักสูตรปรับปรุง นักศึกษาสัตวศาสตร์มีการฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๓

และสหกิจชั้นปีที่ ๔

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ