นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 887
ความเห็น: 0

หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4

กำหนดการอภิปรายและบรรยายพิเศษ
ในการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
                         ณ โรงแรมหรรษา เจบี ห้องตะกั่วป่า

  วันที่ 10   มิถุนายน  2558  
อภิปรายพิเศษ เวลา 10.15-12.30 น.

การอภิปรายพิเศษ

ปศุสัตว์อินทรีย์ ปัจจุบัน และอนาคต

โดย   ผู้เชี่ยวชาญ  จินตนา  อินทรมงคล

        กรมปศุสัตว์

คุณปริญญา  พรศิริชัยวัฒนา 

ประธานชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย

สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการค้า

รังสิตฟาร์ม

ดร. สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คุณอัคระ  ฐิติถาวร  อัคระฟาร์ม

 

ดำเนินการอภิปรายโดย    ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี

 

  บรรยายพิเศษ เวลา 13.30-15.00 น.

  •    งานวิจัยโภชนะศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว : วิเคราะห์และทิศทาง
  โดย  รศ.ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
  •   การเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่แบบแช่แข็ง
    โดย  รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ
  •   การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน : คุณภาพเนื้อ
        โดย  ศ.ดร. สัญชัย  จตุรสิทธา 

วันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน  2558 เวลา 9.00-10.00 น.

  •       Outlook for ruminant nutrition research and development in the tropics
             
                 โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา  วรรณพัฒน์


  •   การใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์เพื่อการพัฒนาพันธุ์สัตว์ของประเทศไทย
                โดย  ดร. กัลยา  บุญญานุวัตร


หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2558 07:50 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2558 07:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 fruity, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ