นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1056
ความเห็น: 0

สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล

สัมภาษณ์พี่สุจิตร์

พี่สุจิตร์ เล่าว่าได้ยินจาก วิทยุมอ.ประกาศรับสมัครงาน โดยสมัยนั้นเป็นการเปิดรับสมัครรวม  สมัครที่คณะวิทย์ และเลือกสมัครในตำแหน่ง ที่ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เข้ามาทำงานสมัยผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ เป็นหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ในปี 2523  ตอนนั้นห้องปฏิบัติการยังไม่พร้อม ต้องทำlab แบบนั่งพื้น ส่วนใหญ่ยังต้องไปทำlabที่คณะวิทย์

เริ่มงานโดยช่วยงานที่สำนักงานก่อน และยังต้องช่วยทำงานในหลายๆหน้าที่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

1 ช่วยสอนภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในวิชาปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ระดับปริญญาตรี (515-352)

2 ช่วยสอนภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในวิชาเทคนิคการวิจัยทาง โภชนาศาสตร์สัตว์ ระดับปริญญาโท (515-552)

3 ช่วยสอนภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท  (515-599)

4  ช่วยสอนภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในวิชาปัญหาพิเศษ ระดับปริญญาตรี (515-498)

5 ช่วยสอนภาคปฏิบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในงานวิจัย

6 บริการวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบจากฟาร์มปฏิบัติการและสถานีวิจัย

7  ควบคุม ดูแลการจัดซื้อเครื่องแก้ว สารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์  

8  รายงานการใช้งบประมาณการจัดซื้อเครื่องแก้ว สารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 

9   ควบคุมการจัดกิจกรรม 5 ส ของห้องปฏิบัติการ

10  พัฒนาระบบการทำงานในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

11 ประสานงานระหว่างห้องปฏิบัติการ ฟาร์มปฏิบัติการ และสำนักงานภาควิชาฯ

12 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ

13  ปฏิบัติตามภารกิจที่หัวหน้าภาควิชาฯ มอบหมาย

 

 

 

หลักการทำงาน

- มองนักศึกษาเหมือนลูกหลาน พยายามทำงานในหน้าที่ ให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด  

การบริหารเวลาในการทำงาน

ต้องเตรียมงานล่วงหน้า โดยใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยในการจัดช่วงเวลา

 

การประสานงานกับหน่วยงานในคณะฯ

ความร่วมมือในคณะฯ ทุกคนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน การประสานงานเลยเป็นไปด้วยดี

แนวคิดการเข้าร่วมงานกับคณะฯ

ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับงาน ถ้าคิดว่าไปแล้วมีความสุข ก็จะไปร่วมงาน

แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานก็จะเข้าร่วมทุกกิจกรรม

ความประทับใจอะไรในองค์กร

จากที่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน           เป็นองค์กรที่น่าอยู่ ถ้าย้อนเวลากลับไปถ้าให้เลือกก็ยังเลือกที่จะมาทำงานที่ภาควิชาฯ

แนวคิดพัฒนาองค์กร

แนวคิดอยากจะให้ภาควิชาฯ มีกิจกรรม  มีฟาร์มที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม  จะได้มีผู้สนใจ  เกษตรกรมาเยี่ยมชม และได้ประโยชน์จากการเข้ามาดูงานภาควิชาฯ

 

หลักการครองตน

-ทำงานหน้าที่ของตัวเองอย่าให้บกพร่อง

- ปฏิบัติหน้าที่ของแม่อย่างไม่บกพร่อง

 

หลักการครองงาน

-หัวใจหลักของทำงานในห้องปฏิบัติการต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

- มองนักศึกษาเหมือนลูกหลาน พยายามทำงานในหน้าที่ ให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด  

หลักการครองคน

-ทำงานกับเพื่อนร่วมงานโดยไม่มีการแบ่งแยก  เพื่อให้การทำงานอย่างมีความสุข

-ให้ความสำคัญกับทุกตำแหน่งงาน

 

งานที่ภาคภูมิใจ

การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจพัสดุ ครุภัณฑ์

การแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่วของห้องปฏิบัติการ  โดยการติดตั้งวาล์วของก๊อกแต่ละตัว ซึ่งในปัจจุบันจะเกิดปัญหาน้อยมาก

 

ชีวิตหลังจากเกษียณ ก็คงมีหลายอย่างที่ต้องทำ   ไม่ชอบการใช้ชีวิตที่หยุดนิ่ง

 

ฝากถึงคนรุ่นใหม่   เข้ามาแล้วไม่ต้องคิดกังวล  ให้เต็มที่กับการทำงาน
คณะกรรมการสัมภาษณ์
รศ.ดร.วันวิศาข์  งามผ่องใส
รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา
ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์
ผู้บันทึก นางเบญจมาศ เฉลิมวงค์
บันทึกภาพ นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2558 11:52 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2558 11:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว