นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

Page Visits: 879
comment: 0

การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry

ในเดือนกุมภาพันธ์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับนักศึกษา(ชั้นปีที่ 3)จาก Faculty of Agriculture - Animal Husbandry, University of Muhammadiyah Malang  (UMM)  จำนวน 7 คน เพื่อฝึกปฏิบัติการทางด้านสัตวศาสตร์  ระยะเวลา 1 เดือน

ภาควิชาฯ ได้จัดนักศึกษาออกเป็น  2 กลุ่ม

กลุ่มแรก จะเรียนในรายวิชา 515-423 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกและการจัดการโรงฟักไข่ โดยจะเน้นงานในห้องปฏิบัติการของวิชาดังกล่าว    และเรียนเพิ่มเติมบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาฯ

  รายชื่อนักศึกษา

  1.
Umi Kalsum
female
2
.Feni Anggraeni
female
3.
Reyza  Eriadi
male
4
.Yoga  Tri  Pramudya
male

กลุ่มสอง จะเรียนในรายวิชา 515-443 การผสมเทียม โดยจะเน้นงานในห้องปฏิบัติการและเรียนเพิ่มเติมบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาฯ

    รายชื่อนักศึกษา       

1
.Vera  Monica
female
2
.Telys Kurliana
female
3.
Melani
female

 

 

    และจัดให้นักศึกษาไปดูงานหน่วยงานภายนอก

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2559 20:23 แก้ไข: 04 กุมภาพันธ์ 2559 20:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.222.93
Message:  
Load Editor
   
Cancel or