นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

อ่าน: 1231
ความเห็น: 0

ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์

รู้สึกว่าการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4

ผ่านไปได้ไม่นาน การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้ง

ที่ 5 ก็มาถึง หนึ่งปีผ่านไปเร็วมาก  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้สนใจ

 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5

ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

 

 • เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิชาการด้านสัตวศาสตร์จากหลากหลายสาขาได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยา โภชนศาสตร์สัตว์ การผลิตสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • บทความวิจัยที่นำเสนอทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วจึงสามารถนำเสนอได้ ทั้งนี้บทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุมจะจัดทำในรูปของวารสารสัตวศาสตร์แห่งชาติ
 • เรื่องที่จะนำเสนอในประชุมวิชาการเกษตร ต้องเป็นบทความการวิจัย (research article) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆด้านสัตวศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียงและต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใดมาก่อน
 • เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งภายในและภายนอก) แล้ว จึงจะนำเสนอในการประชุมได้

 • การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศและ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 • เพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์
 • เพื่อร่วมผลักดันให้การเกษตรของประเทศไทยเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงของหน่วยงานและบุคลากรในวงการเกษตรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

 • แจ้งความจำนงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ on-line ได้จาก website นี้โดยเลือกเมนู registration
 • ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท สำหรับข้าราชการหรือบุคคลทั่วไป และ 1,500 บาทสำหรับนักศึกษา (พร้อมจ่ายเงิน)
  ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนมายัง ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 551-2-62486-1 และพร้อม scan หลักฐานการโอนเงินและระบุชื่อผู้ลงทะเบียนมาที่ E-mail: animalscienceconference2016@gmail.com


หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 เมษายน 2559 23:04 แก้ไข: 30 เมษายน 2559 23:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.166.56
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ