นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2308
ความเห็น: 0

เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล

อาจารย์เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูง

ในปีงบประมาณ 2559  ภาควิชาสัตวศาสตร์มีบุคลากรเกษียณอายุราชการหนึ่งท่าน คือ รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรพล  ชลดำรงค์กุล 

                     

ประวัติส่วนตัว:

ชื่อ – สกุล:          รองศาสตราจารย์ สุรพล   ชลดำรงค์กุล

สังกัด:                ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัน เดือน ปีเกิด:   วันที่ 6 สิงหาคม 2499  ที่จังหวัดชลบุรี

การสมรส:          สมรสกับนางสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล เมื่อ พ.ศ.2526 มีบุตรด้วยกัน 1 คน

ระดับการศึกษา: 

             พ.ศ. 2520   จบการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             พ.ศ. 2522   จบการศึกษา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (สัตวแพทยศาสตร์)
                               จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             พ.ศ. 2523   ได้รับประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การบริหาร (Administrative Science)
                               จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน:

             พ.ศ. 2523   เริ่มรับราชการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             พ.ศ. 2526   ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

             พ.ศ. 2536   ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสยภรณ์  ปม.  ปช.  มวม.

 

ความประทับใจ/ข้อเสนอแนะ :

            ความรู้สึก  ได้ใช้ความรู้ความสามารถและสำนึกในตนเอง ทำงานที่ชอบ และรู้สึกดีที่ชีวิต
มีประโยชน์กับผู้อื่น ตลอดจนมีโอกาสได้ร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับโอกาส

            เสนอแนะ  มหาวิทยาลัยจะเป็นเลิศในการสร้างคนได้ ควรปรับวิธีการคัดเลือกให้ได้อาจารย์ที่มีความเป็นครูจากจิตสำนึกอย่างแท้จริง

อาจารย์ได้รับการเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชมและศรัทธา

                     

อาจารย์เป็นบุคลากรที่มี

คุณลักษณะที่สะท้อนความเป็นครู : มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูง ใส่ใจนักศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ดี สอนเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ในกระบวนการสอนของอาจารย์จะมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่วางตัวเหมาะสมในทุกสถานการณ์และทุกบทบาท เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้กับศิษย์

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 กรกฎาคม 2559 10:28 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2559 10:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.98.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ