นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1421 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1650 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1202 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1273 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 1776 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 987 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1150 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 1030 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 966 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 907 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 874 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 808 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 839 1
สหกิจขอรายงานตัว 855 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 651 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 811 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 929 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1074 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1598 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 976 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1178 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 950 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 1954 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 794 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 895 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1168 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1318 0
สหกิจศึกษา 2557 816 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1093 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 758 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 754 0
เปิดไฟให้กับความคิด 923 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1099 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4371 0
เปิดโลกทัศน์ 1838 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1067 0
ฝึกงาน 515-191 921 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1397 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1180 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 1019 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1460 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1544 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1568 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1806 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 2046 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1325 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1580 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1076 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2245 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1936 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 1033 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2160 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1284 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1301 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1354 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 2897 1
เรื่องของไข่................ 973 0
You need to know 2 2640 0
You need to know 1035 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 3068 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4324 3
เคล็ดลับงานครัว 2478 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2566 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 3827 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 3023 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2360 3
คิดเป็นระบบ 1500 0
Road to Success 1922 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1642 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 1952 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 1955 3
Walk Rally ด้วยภาพ 2031 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1507 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1597 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3314 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2765 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1546 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1822 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1843 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2438 2
ฝึกงาน 1545 0
ขอข้อคิดเห็น 1498 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1357 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2114 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1722 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2322 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2208 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1462 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2225 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1717 0
รายงานการประชุม 1607 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2414 3
รับสมัครงาน 2552 0
เปิดโลกทัศน์ 1653 3
ความเป็นมาของไข่ 3659 2
ความเข้าใจ 1430 2
สดุดีมหาราชา 1444 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1886 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1583 2
ความรับผิดชอบ 1474 1