นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1349 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1572 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1151 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1225 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 1690 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 935 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1095 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 979 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 899 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 864 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 795 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 772 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 802 1
สหกิจขอรายงานตัว 809 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 612 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 776 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 873 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1009 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1507 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 926 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1127 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 897 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 1900 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 775 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 856 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1134 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1275 0
สหกิจศึกษา 2557 780 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1046 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 715 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 722 0
เปิดไฟให้กับความคิด 883 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1043 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4259 0
เปิดโลกทัศน์ 1768 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1028 0
ฝึกงาน 515-191 882 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1361 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1138 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 980 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1409 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1486 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1515 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1735 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 1963 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1262 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1529 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1035 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2187 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1898 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 995 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2128 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1248 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1266 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1319 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 2841 1
เรื่องของไข่................ 933 0
You need to know 2 2604 0
You need to know 994 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 2995 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4256 3
เคล็ดลับงานครัว 2432 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2508 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 3768 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 2954 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2307 3
คิดเป็นระบบ 1462 0
Road to Success 1876 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1597 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 1912 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 1917 3
Walk Rally ด้วยภาพ 1986 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1464 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1557 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3274 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2712 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1503 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1757 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1790 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2367 2
ฝึกงาน 1500 0
ขอข้อคิดเห็น 1468 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1321 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2073 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1674 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2231 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2158 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1427 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2167 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1682 0
รายงานการประชุม 1567 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2366 3
รับสมัครงาน 2507 0
เปิดโลกทัศน์ 1618 3
ความเป็นมาของไข่ 3610 2
ความเข้าใจ 1397 2
สดุดีมหาราชา 1405 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1848 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1543 2
ความรับผิดชอบ 1439 1