นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1515 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1748 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1282 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1354 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 1903 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 1053 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1240 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 1101 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 1053 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 969 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 929 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 858 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 913 1
สหกิจขอรายงานตัว 919 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 728 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 880 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 987 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1144 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1704 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 1037 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1240 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 1008 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 2025 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 850 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 935 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1217 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1362 0
สหกิจศึกษา 2557 865 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1141 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 801 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 846 0
เปิดไฟให้กับความคิด 981 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1174 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4548 0
เปิดโลกทัศน์ 1910 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1123 0
ฝึกงาน 515-191 970 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1443 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1243 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 1070 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1526 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1618 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1640 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1874 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 2149 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1388 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1652 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1126 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2352 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1995 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 1088 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2205 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1329 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1352 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1394 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 2956 1
เรื่องของไข่................ 1019 0
You need to know 2 2701 0
You need to know 1088 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 3189 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4397 3
เคล็ดลับงานครัว 2542 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2633 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 3951 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 3116 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2411 3
คิดเป็นระบบ 1548 0
Road to Success 1966 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1686 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 2007 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 2003 3
Walk Rally ด้วยภาพ 2088 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1545 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1651 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3381 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2831 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1608 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1888 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1906 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2511 2
ฝึกงาน 1604 0
ขอข้อคิดเห็น 1542 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1407 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2174 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1783 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2405 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2274 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1515 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2290 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1782 0
รายงานการประชุม 1644 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2455 3
รับสมัครงาน 2619 0
เปิดโลกทัศน์ 1702 3
ความเป็นมาของไข่ 3732 2
ความเข้าใจ 1492 2
สดุดีมหาราชา 1499 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1938 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1643 2
ความรับผิดชอบ 1513 1