นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1732 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1959 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1492 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1563 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 2218 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 1231 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1459 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 1282 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 1265 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 1155 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 1071 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 988 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 1083 1
สหกิจขอรายงานตัว 1087 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 891 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 1058 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 1145 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1324 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1928 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 1177 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1430 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 1153 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 2230 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 995 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 1046 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1339 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1483 0
สหกิจศึกษา 2557 1003 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1315 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 946 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 999 0
เปิดไฟให้กับความคิด 1132 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1358 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4874 0
เปิดโลกทัศน์ 2084 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1280 0
ฝึกงาน 515-191 1105 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1617 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1391 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 1223 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1712 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1800 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1801 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 2025 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 2369 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1543 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1839 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1314 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2578 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2141 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 1251 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2396 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1481 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1501 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1524 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 3099 1
เรื่องของไข่................ 1172 0
You need to know 2 2873 0
You need to know 1238 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 3626 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4569 3
เคล็ดลับงานครัว 2740 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2814 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 4171 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 3272 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2576 3
คิดเป็นระบบ 1680 0
Road to Success 2112 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1830 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 2141 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 2160 3
Walk Rally ด้วยภาพ 2244 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1680 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1806 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3564 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2983 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1752 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 2056 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 2061 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2689 2
ฝึกงาน 1776 0
ขอข้อคิดเห็น 1673 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1538 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2288 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1918 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2558 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2436 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1630 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2449 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1905 0
รายงานการประชุม 1758 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2598 3
รับสมัครงาน 2768 0
เปิดโลกทัศน์ 1824 3
ความเป็นมาของไข่ 3866 2
ความเข้าใจ 1623 2
สดุดีมหาราชา 1623 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 2066 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1741 2
ความรับผิดชอบ 1616 1