นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พบนักศึกษาใหม่ 1398 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 1625 0
“สัตวศาสตร์” นิทรรศการมีชีวิต 1180 2
คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ปีการศึกษา 2559 1252 0
เกษียณอายุราชการ รศ.น.สพ.สุรพล ชลดำรงค์กุล 1746 1
ทิศทางการบริหารงานฟาร์ม 970 1
ความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1131 0
ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ 1011 0
โครงการพัฒนานักศึกษา 940 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักวิจัยฯ 887 1
การจัดการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาจากFaculty of Agriculture - Animal Husbandry 838 0
บัณฑิตศึกษาเขามารายงานความก้าวหน้า 795 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนแห่งล้านนา (ตอนที่ 2) 818 1
สหกิจขอรายงานตัว 841 1
สหกิจปีการศึกษา 2558 635 0
กว่าจะได้ปัจฉิมนิเทศ ณ ดินแดนห่งล้านนา (ตอนที่ 1) 797 1
กิจกรรมของภาควิชาสัตวศาสตร์ ช่วงเดือนธันวาคม 58 ถึงเดือนมกราคม 59 908 2
สัมภาษณ์ คุณสุจิตร์ ชลดำรงค์กุล 1054 0
ประสานงานอย่างไรให้มีความสุข 1560 3
หลักการเลี้ยงวัวเนื้ออินทรีย์ 952 0
ฝึกงานกับฟาร์มผสมผสาน 1155 0
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 933 1
เมนูอาหารของเด็กฝึกงาน 1932 3
เมื่อถึงเวลา ก็ต้องปรับตัว 784 1
หัวข้อการอภิปรายและบรรยายพิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 4 886 0
หัวข้อการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4 1156 0
หัวข้อการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1301 0
สหกิจศึกษา 2557 805 0
บุญกุศลนี้อุทิศให้แก่สัตว์ทดลอง 1071 0
เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการรับเกษตรกรตัวน้อย 742 1
เมื่อถึงเวลาต้องเดินทาง 738 0
เปิดไฟให้กับความคิด 908 2
มาเล มาเล มาเลเซีย 1079 2
ดูงานฟาร์มโคนม 4314 0
เปิดโลกทัศน์ 1812 0
การลงทะเบียนและการเตรียมต้นฉบับในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1053 0
ฝึกงาน 515-191 910 0
แจ้งข่าว ครั้งที่ 1 การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1383 5
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน 1163 1
การจัดการในรายวิชา ฝึกงาน เปิดใหม่ 1002 2
เมื่อฟาร์มกลายเป็นเมืองบาดาล 1438 4
เส้นทางอาชีพกับเครือเบทาโกร 1515 5
แนะนำหนังสือใหม่ 1545 1
ยุวสัตวบาลดีเด่น 1780 7
ทำไมถึงต้องปฐมนิเทศ 2010 0
แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความสุข 1298 0
สุขนั้นทุกสถานการณ์ 1560 2
แบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณลิขิต 1059 4
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 2217 3
การฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1919 0
คนนั้นสำคัญที่สุด 1021 2
อาชีพสัตวบาลเขาทำอะไรกัน 2146 0
นักศึกษาหาคำตอบ "การฆ่าสัตว์ทดลองบาปหรือไม่" 1271 3
ส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา 1290 0
AJAS-CAPI Outstanding Research Award(ครั้งที่ 11) 1344 1
กว่าจะมาเป็นไข่ 2871 1
เรื่องของไข่................ 958 0
You need to know 2 2623 0
You need to know 1020 2
เรื่องของหมูตอนอวสาน 3034 0
การแบ่งเนื้อหมูเพื่อชำแหละขาย 4288 3
เคล็ดลับงานครัว 2461 2
การเลือกซื้อเนื้อหมู 2545 4
ผู้เกษียณ สุข-สดชื่น-สมปรารถนา 3806 0
บทสัมภาษณ์ ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 3004 3
บทสัมภาษณ์ “นายเปลี่ยน ณ มณี” ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2555 2342 3
คิดเป็นระบบ 1491 0
Road to Success 1906 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 2 หมวดสัตว์ปีก) 1626 0
General Animal Raising Practice (ตอนที่ 1 หมวดสุกร) 1935 0
“ความกลัว”อุปสรรคสำคัญของงานวิจัย ? 1937 3
Walk Rally ด้วยภาพ 2013 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) ตอนที่ 2 1498 0
ฤดูกาลแห่งการแบ่งปัน 1581 0
นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น(ภาคบรรยาย) 3295 7
คำบอกเล่าจากPig Business Camp 2741 0
สัมมนาภาควิชาฯ 1527 3
Walk Rally by สัตวศาสตร์ 1793 1
เพียงส่วนหนึ่งจากการสัมมนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 55 1816 1
บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2421 2
ฝึกงาน 1526 0
ขอข้อคิดเห็น 1487 2
เก็บตกโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 1341 0
ทำไมคุณถึงอยากมาทำงาน ? 2100 6
ชีวิตของคนสำนักงานภาควิชาฯ 1705 3
Pig Business Camp ครั้งที่ 1 2285 2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 2190 0
วาเลนไทน์กับองค์กร 1448 0
นักกิจกรรมตัวอย่าง 2199 4
โอกาสดีๆ ของนักศึกษา 1703 0
รายงานการประชุม 1588 8
บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 : เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 2397 3
รับสมัครงาน 2536 0
เปิดโลกทัศน์ 1640 3
ความเป็นมาของไข่ 3639 2
ความเข้าใจ 1418 2
สดุดีมหาราชา 1431 3
งานเลขา 5 การรับคำสั่งจากหัวหน้า 1875 2
งานเลขานุการ 4 ปฏิบัติการแนวหน้า 1562 2
ความรับผิดชอบ 1460 1