นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kanom Phing
Ico64
Wandee Chaiwong
ผู้จัดการคุณภาพ & นักประชาสัมพันธ์และการตลาด & หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1170
ความเห็น: 0

การสรรค์สร้างนวัตกรรม

การสรรค์สร้างนวัตกรรม ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่รวมไปถึงวิธีที่องค์กรปฏิบัติและใช้จูงใจพนักงาน วิธีเตรียมพร้อมผู้นำ และวิธีบริหารจัดการธุรกิจ

 

“การสรรค์สร้างนวัตกรรม “   สร้างองค์กรสำหรับทศวรรษหน้า

      วิธีที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในสังคมปัจจุบันที่วงจรเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการติดต่อสื่อสารในโลกดิจิตอลที่ไม่เคยหยุดพักนั้น  คือ การสรรค์สร้างนวัตกรรม ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ สำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่รวมไปถึงวิธีที่องค์กรปฏิบัติและใช้จูงใจพนักงาน วิธีเตรียมพร้อมผู้นำ และวิธีบริหารจัดการธุรกิจด้วย แม้นวัตกรรมดูจะเป็นเรื่องง่าย ความท้าทายอยู่ที่การผลักดันเพื่อให้เกิดการนำไปใช้จริงและการสร้างให้เป็น วัฒนธรรมขององค์กร
       ธุรกิจแห่งการสรรค์สร้างนวัตกรรม
       แม้ว่าจะไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่ผลการศึกษาของ “บริษัทเฮย์กรุ๊ป” แสดงให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติขององค์กรชั้นนำในตลาดได้นำไปใช้ส่งเสริมและ กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
       บริษัท เฮย์กรุ๊ป ระบุเทคนิค 4 ประการที่องค์กรพึงมีเพื่อสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณ ค่าและทำให้นวัตกรรมนั้นเกิดความยั่งยืน ดังนี้
       1.ส่งเสริมความคล่องตัว
       องค์กรที่มีความกระฉับกระเฉงและคล่องตัวจะสามารถตอบสนองต่อความ ท้าทายต่างๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ดีกว่า และสามารถใช้ผลประโยชน์จากความสำเร็จขององค์กรอย่างเต็มที่ องค์กรที่ดีจึงควรวางโครงสร้างองค์กรโดยคำนึงถึงความรวดเร็วและความยืดหยุ่น
       2.สร้างสรรค์ความเข้าใจ
       นวัตกรรมที่ดีจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานในความต้องการลูกค้า และพร้อมเสี่ยงที่จะทบทวนนวัตกรรมนั้นใหม่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง องค์กรที่ดีต้องสร้างและผลักดันให้พนักงานเกิดเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนวิธีการใหม่ๆ เพื่อจัดการกับลูกค้า
       3.เสริมสร้างมุมมองใหม่ๆ ที่เปิดกว้าง
       มุมมองที่แปลกและใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัต กรรม องค์กรที่ดีควรกระตุ้นให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมและมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ ละช่วงอายุคน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานของตนเปิดใจยอมรับในมุมมองใหม่ๆ
       4.สนับสนุนและให้รางวัลในความร่วมมือ
       หากนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์จากมุมมองที่แตกต่าง ความร่วมมือก็เป็นวิธีการที่จะดึงมุมมองต่างๆ ออกมาใช้ร่วมกัน องค์กรที่ดีไม่เพียงแค่บอกกล่าวให้พนักงานสร้างความร่วมมือเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้วยการให้รางวัลแก่ความสำเร็จที่เกิด ขึ้นจากการร่วมมือนั้นด้วย
       สิ่งสำคัญคือการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และการวางกลไกที่เชื่อมโยงกันที่ส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ การแสวงหาทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ที่กระตุ้นให้พนักงานไม่กลัวความล้มเหลว มีความกล้าเสี่ยง ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพที่สนับสนุน ฝึกฝนให้พนักงานกล้าเสี่ยง และจัดการกับความเสี่ยงนั้นด้วยความรอบคอบ

 

ที่มา :     http://www.manager.co.th/iBizchannel

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 เมษายน 2556 17:57 แก้ไข: 25 เมษายน 2556 17:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 MK, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ