นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1196
ความเห็น: 2

งานพัฒนา หมายถึง

หลายครั้งที่เราต้องการหาความหมายของคำบางคำ แต่หาไม่พบในหนังสือ หรือ search ไม่เจอในอินเตอร์เน็ต (หรือมี แต่เค้าให้ความหมายไม่ตรงใจเรา) และหากคำนั้น เราสามารถให้นิยามความหมายได้จากประสบการณ์การหรือความเข้าใจในการทำงานของเราเอง เราก็อยากคิดความหมายใหม่ เพื่อให้คนที่ต้องการ ได้ใช้ประโยชน์อ้างอิงจากนิยามของเราได้บ้าง (เกิดจากการเขียนคู่มือของตนเอง)

 

 

.

. 

งานพัฒนา หมายถึง งานในหน้าที่ที่มีการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น โดยอาจมีการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลลัพธ์ คือ เพิ่มผลผลิต ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความรวดเร็ว ลดต้นทุนในแง่ของแรงงานหรือทรัพยากร เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือมีประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน องค์กร และสังคม ซึ่งงานพัฒนาที่ดีควรจะมีการจัดทำหลักฐาน/เอกสารประกอบหรือมีการเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

นิยามโดย นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี

ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

8 ก.ค.2557

 

อิอิ

 

"ใจสั่งมา"

สร้าง: 09 กรกฎาคม 2557 10:39 แก้ไข: 09 กรกฎาคม 2557 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ่านะน้อง ๒ ใย

เราก็ตั้งนิยามของเราเอง ใช้เอง เข้าใจเอง

อิอิอิ

เราเอง

นั้นของเรา งานพัฒนาของเราหมายถึงทำในสิ่งที่เหนือ และเหนือขึ้นไปจากของที่ทำอยู่

น้าว่าเราไปอยู่เหนือ เสียดีกว่าไม่เราจะได้พัฒนา ฮะฮะฮ้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.6.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ