นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุจรี ห่อทอง
Ico64
นุจรี ห่อทอง

หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1754
ความเห็น: 0

ข้อตกลง/เงื่อนไขการขอใช้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

การขอใช้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มต้องขออย่างน้อย 1 วันทำการ

ข้อตกลง/เงื่อนไขการขอใช้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          การบริการเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับการประชุมต่างๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ในการประชุมในแต่ละครั้งผู้รับผิดชอบจัดการประชุมก็จะขอใช้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างควบคู่กันไปด้วยกับการจองห้องประชุม  แต่ผู้รับผิดชอบจัดการประชุมบางท่านอาจจะไม่ทราบข้อตกลง/เงื่อนไขในการขออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม  ว่าในส่วนของอาหารว่างนั้นไม่ได้มีไว้บริการสำหรับทุกการประชุมแต่จะมีไว้บริการสำหรับการประชุมบางรายการเท่านั้น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ทางผู้ให้บริการก็ขอบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อตกลง/เงื่อนไขในการขออาหารว่างในแต่ละครั้ง   เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  สำหรับการประชุมที่สามารถขออาหารว่างได้จะมีการประชุมดังนี้
          1.  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
          2.  การประชุมกรรมการวิชาการคณะฯ
          3.  การประชุมกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
          4.  การประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา
          5.  การประชุมกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษา
          6.  การประชุมกรรมการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา
          7.  การประชุมกรรมการประกันคุณภาพชุดใหญ่
          8.  การประชุมที่มีบุคคลภายนอกเข้าประชุม
          9.  การประชุมเกี่ยวข้องกับการจัดงานเกษตร

     * การประชุมอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วจะมีเฉพาะกาแฟ   หรือโอวัลติน เท่านั้น  
 
โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อตกลง/เงื่อนไขดังกล่าวได้ที่ระบบการจองห้องของคณะฯ ที่  http://192.168.38.5/reserve/  หัวข้อข้อตกลง/เงื่อนไข  ได้ค่ะ

หมายเหตุ...


          1.  การขอแต่ละครั้งจะต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วันทำการก่อนที่จะใช้บริการ  หากขอกะทันหันท่านอาจจะไม่ได้รับบริการอาหารว่าง  กรณีที่ขออาหารว่างด้วยค่ะ

          2.  การยกเลิกการประชุมจะต้องแจ้งยกเลิกการขอใช้บริการอาหารและเครื่องดื่มล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วันทำการ         
                                                                                                                                                                
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 กันยายน 2554 15:44 แก้ไข: 16 กันยายน 2554 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Suwicha, Ico24 ปราณี , และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ