นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

(1) มีอะไรในAgritech park @ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดจัดงานงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2559 ขณะนี้ได้มีบางฝ่ายเริ่มงานแล้ว อาทิ ฝ่ายพาณิชยกรรมได้ดำเนินการรับจองร้านค้าที่จะมาจำหน่ายในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ฝ่ายนิทรรศการ ประกวดและสาธิต ก็เร... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 09 June 2016 18:48 Modified: 09 June 2016 18:53 [ Report Abuse ]

(1) ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการสอบราคาเช่าครุภัณฑ์จำนวน 1รายการ ดังนี้ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 99 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 07 May 2015 13:41 Modified: 07 May 2015 13:41 [ Report Abuse ]

(1) การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากงานวิจัย

ในแต่ละปีหน่วยงานส่วนกลางและภาควิชาต่างๆของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นจำนวนมากในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุทางการเกษตร ไฟฟ้า ประปา และสิ่งก่อสร้าง จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่นใช้แล้วไม่มีพื้นที่เก็บ ทำให้เ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 09 March 2015 18:39 Modified: 09 March 2015 18:49 [ Report Abuse ]

(0) จรรยาบรรณของนักจัดซื้อ

แม้องค์การจะพยายามออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างรอบคอบและรัดกุมเพียงใด ก็คงไม่สามารถอุดช่องโหว่หรือป้องกันการทุจริตคิดมิชอบได้โดยสิ้นเชิง ยิ่งมีขั้นตอนที่ละเอียดเพียงใด ก็ยิ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกคล่องตัว... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 12 January 2015 16:28 Modified: 12 January 2015 16:30 [ Report Abuse ]

(1) ศิลปบนดอกทานตะวัน

ตามที่ได้เปิดตัวดอกทานตะวันบาน@คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557เช้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ท้องฟ้าสดใส คุณมอนลี่ ได้ไปเยี่ยมชม ทุ่ง "ดอกทานตะวัน" ที่เบ่งบาน ในแปลงปลูกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับนำภาพฝากให้เชยชม เป็นที่ฮือฮาดอ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 15 August 2014 16:22 Modified: 15 August 2014 22:17 [ Report Abuse ]

(0) ดอกทานตะวันบาน @ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.

ใน 2-3 วันนี้ท่านผู้อ่านที่ได้เดินทางมา มอ. หรือกลับบ้านโดยออกทางประตู 109 หากท่านสังเกตสักนิดจะเห็นดอกสีเหลืองๆ บานเต็ม โดยเฉพาะช่วงเช้า เมื่อเข้าไปใกล้ก็จะเห็นเป็นดอกทานตะวันบานรับแสงแดดยามเช้า @ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. พื้นที่บริ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 25 July 2014 18:37 Modified: 28 July 2014 13:11 [ Report Abuse ]

(0) ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร

คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1รายการ ดังนี้ เครื่อง ผสมอาหาร จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28พฤษภาคม 2557ถึงวันที่ 12มิถุนายน 2557ตั้งแต่เวลา 09.00น. ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 31 May 2014 14:22 Modified: 31 May 2014 14:26 [ Report Abuse ]

(0) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2รายการ ดังนี้ 1. เครื่อง Freezer อุณหภูมิ -20OC ถึง -40OC จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่อง Autoclave สำหรับการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องแก้วในห้อง ปฏิบัติการ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 22 May 2014 09:28 Modified: 22 May 2014 09:30 [ Report Abuse ]

(0) ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการสอบราคาเช่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 135 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ หน่วย... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 06 March 2014 11:18 Modified: 06 March 2014 14:48 [ Report Abuse ]

(0) ความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ESCO) (ตอนที่2)

จากตอนที่ 1 ได้เล่าถึงสาระสำคัญของสัญญาจ้าง กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างและที่ปรึกษาบริหารโครงการของ กฟภ. ค่าจัดการพลังงาน และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในตอนที่ 2 นี้จะมาเล่าถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง จากแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงดือนกุมภ... more »
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์   created: 25 Febuary 2014 10:22 Modified: 25 Febuary 2014 10:25 [ Report Abuse ]