นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1978
ความเห็น: 0

จรรยาบรรณของนักจัดซื้อ

การจัดซื้อนอกจากต้องอาศัยระเบียบที่มีความยืดหยุ่นและนักจัดซื้อที่มีความสามารถแล้ว ยังต้องอาศัยคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์การ

 

 

แม้องค์การจะพยายามออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างรอบคอบและรัดกุมเพียงใด ก็คงไม่สามารถอุดช่องโหว่หรือป้องกันการทุจริตคิดมิชอบได้โดยสิ้นเชิง ยิ่งมีขั้นตอนที่ละเอียดเพียงใด ก็ยิ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกคล่องตัว และยังทำให้งานจัดซื้อขาดความคล่องตัวอีกด้วย

แนวทางในการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพจึงไม่ได้อยู่ที่การกำหนดระเบียบที่เข้มงวด แต่อยู่ที่การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักจัดซื้อ และเสริมสร้างทัศนคติ รวมทั้งจริยธรรมของนักจัดซื้อให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ

จรรยาบรรณที่นักจัดซื้อควรตระหนักและยึดถืออยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานมี 7 ประการคือ

  1. การรับของขวัญแของกำนัลอย่างเกินขอบเขต

       โดยปกติผู้ขายมักจัดหาของขวัญและของกำนัลให้แก่นักจัดซื้อโดยถือเป็นสินน้ำใจ หรือให้โดยธรรมเนียม จึงเป็นหน้าที่ของนักจัดซื้อที่ดีที่จะพิจารณาว่าสิ่งนั้นเกินขอบเขตหรือไม่ การรับไดอารี่ ปฏิทิน เครื่องคิดเลข ปากกา กระเช้าผลไม้ หรือวิสกี้ ที่ผู้ขายนำมาให้ในเทศกาลปีใหม่หรือตรุษจีนนั้นอาจถือเป็นปกติวิสัย แต่ถ้าเป็นสร้อยคอทองคำ ปากกาฝังเพชร โทรทัศน์ อาจเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตและไม่ควรรับ เพราะอาจเป็นบุญคุณต่อกัน

    2. การไม่รับเลี้ยงที่หรูหราฟุ่มเฟือย
  
     
        การรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างนักจัดซื้อกับผู้ขายเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนเย็นหลังเลิกงาน ถือเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งอาจเกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความเห็น และผูกไมตรีต่อกัน แต่ไม่ควรเป็นการเลี้ยงที่ฟุ่มเฟือยราคาแพง

     3. การไม่แสดงความสนิทสนมเป็นพิเศษ

         หากนักจัดซื้อแสดงความสนิทสนมชอบพอเป็นพิเศษกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งแล้ว ผู้ขายรายอื่นอาจจะคิดได้ว่า กำลังเกิดความลำอียงในกระบวนการจัดซื้อ แม้เพื่อนร่วมงานเองก็อาจระแวงเช่นกัน นักจัดซื้อจึงควรวางตัวให้เหมาะสมในเรื่องนี้

      4. การไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกับองค์การ

          นักจัดซื้อไม่ควรเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ทำการค้าขายแข่งกับองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ หรือไม่ควรทำธุรกิจที่ค้าขายกับองค์การของตนเสียเอง ทั้งนี้เพราะอาจอาศัยตำแหน่งจัดซื้อเพื่อซื้อสินค้าจากบริษัทของตน ทำให้ต้องซื้อสินค้าราคาแพงกว่าท้องตลาด หรือมีคุณภาพต่ำกว่า ทำให้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อ

       5. การไม่ใช้กระบวนการอันไม่ยุติธรรมในการจัดซื้อ

          การให้ข้อมูลหรือข่าวสารแก่ผู้ขายโดยไม่เท่าเทียมกันอย่างลำเอียง ถือเป็นการขัดจรรยาบรรณของนักจัดซื้อ รวมถึงการแกล้งขอใบเสนอราคามาพอเป็นพิธีโดยมิได้มีเจตนาที่จะนำมาพิจารณาจัดซื้ออย่างจริงจัง หรือการตั้งเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้ขายมากเกินไป

        6. การไม่ปฏิบัติต่อผู้ขายอย่างไม่ให้เกียรติ

           โดยเฉพาะการบีบเค้นผู้ขายในรูปแบบต่างๆ โดยถือว่าตนเองเป็นผู้ซื้อและอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบนั้น ถือเป็นการไม่ให้เกียรติต่อผู้ขาย นักจัดซื้อควรพยายามยึดหลักที่ว่า การซื้อขายนั้นเป็นธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งควรตั้งอยู่บนฐานความซื่อสัตย์สุจริต มีความเคารพในวิชาชีพและศักดิ์ศรีของกันและกันอยู่ตลอดเวลา

         7. ยึดถือตามนโยบายขององค์การ

            ในกรณีที่องค์การของตนมีนโยบายอย่างไร นักจัดซื้อต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนั้นโดยเคร่งครัด

การจัดซื้อนอกจากต้องอาศัยระเบียบที่มีความยืดหยุ่นและนักจัดซื้อที่มีความสามารถแล้ว ยังต้องอาศัยคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อองค์การ เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การด้วย

 

ที่มา: หนังสือครบเครื่องเรื่องงานธุรการ

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มกราคม 2558 16:28 แก้ไข: 12 มกราคม 2558 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ