นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1179
ความเห็น: 1

การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากงานวิจัย

ระบบการบริหารจัดการการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีระบบฐานข้อมูลกลางพัสดุที่ใช้แล้วของหน่วยงาน ระบบการแลกเปลี่ยน ระบบยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานภายในคณะ

 

 

ในแต่ละปีหน่วยงานส่วนกลางและภาควิชาต่างๆของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ใช้งบประมาณเงินรายได้เป็นจำนวนมากในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุทางการเกษตร ไฟฟ้า ประปา และสิ่งก่อสร้าง จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่นใช้แล้วไม่มีพื้นที่เก็บ ทำให้เก็บไว้ตามพื้นที่ต่างๆ ไม่เป็นระบบ ไม่มีระเบียบ ในบางครั้งวัสดุเหลือใช้ที่ทำด้วยเหล็กโดนแดดโดนฝนเกิดเป็นสนิม สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น

ทุกครั้งที่มีการจัดโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุข้างต้นจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อใหม่ทุกครั้ง โดยไม่ได้มีระบบการบริหารจัดการการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำวัสดุเก่าที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบการบริหารจัดการการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีระบบฐานข้อมูลกลางพัสดุที่ใช้แล้วของหน่วยงาน ระบบการแลกเปลี่ยน หรือระบบยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานภายในคณะฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2557  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้จัดระบบการบริหารจัดการพัสดุจากงานวิจัยก่อนในเบื้องต้น โดยให้ภาควิชา/หน่วยงานสำรวจวัสดุจากงานวิจัย มีวัสดุอะไรบ้างที่ประสงค์จะให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ซึ่งขณะนี้คณะฯ ได้ออกแบบฐานข้อมูลกลางพัสดุที่ใช้แล้วของหน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่บนเว็บไซต์คณะฯ http://www.natres.psu.ac.th/ในส่วนของ Intranet ตามลิงค์ http://192.168.38.2/tender_bids/parcel/

หน่วยพัสดุได้เชิญภาควิชา/หน่วยงานประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 สาธิตการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ ดังนี้

  1. เป็นระบบฐานข้อมูลกลางพัสดุที่ใช้แล้วของหน่วยงาน
  2. สามารถนำวัสดุเก่าที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. มีระบบการแลกเปลี่ยน/ยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานในคณะฯ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปช้อปออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์คณะฯ http://www.natres.psu.ac.th/หัวข้อระบบสารสนเทศภายในคณะ/ระบบ Intranet/ระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้จากงานวิจัย ซึ่งลักษณะการช็อปมี 2 แบบ คือให้ยืม หรือยกให้(บริจาค)

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มีนาคม 2558 18:39 แก้ไข: 09 มีนาคม 2558 18:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เย้ ๆ ๆๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.27.44.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ