นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

สารบัญหน้า 1 : 83 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มีอะไรในAgritech park @ งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 2148 1
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 893 1
การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากงานวิจัย 979 1
จรรยาบรรณของนักจัดซื้อ 1890 0
ศิลปบนดอกทานตะวัน 1674 1
ดอกทานตะวันบาน @ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. 2607 0
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผสมอาหาร 1111 0
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1079 0
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1315 0
ความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ESCO) (ตอนที่2) 1145 0
ความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ(ESCO) (ตอนที่1) 1144 2
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1087 0
คติสอนใจจากพระบรมราโชวาท 2078 1
สวยด้วยสองมือเรา 1884 2
แปลงปัญหาให้เป็นข้อปฏิบัติ 1130 0
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 1657 0
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 1236 1
สื่อสารผ่านfacebook 1231 4
ปรับระบบการจ่ายเงินให้กับบริษัท ร้านค้า 1086 3
บ้านหลังใหม่ของนักศึกษา 1081 2
แนวทางการบันทึกรหัสเงินงบประมาณในระบบ e-GP โดยเบิกผ่านระบบ GFMIS 5661 5
ใจเขาใจเรา 1221 1
เกร็ดน่ารักๆจากมุมลงทะเบียนงานวันเด็ก 2526 1
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 2078 0
ชื่นชม ชื่นใจ 1604 2
สู่ภาคปฏิบัติ (2)...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่20 2027 2
การสู่ภาคปฏิบัติ(1)...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่20 1514 0
บอกเล่ากระบวนการทำงาน...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20 1639 0
ร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติการทำงาน...งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่20 1721 2
ข้อตกลงการทำงาน 3332 0
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1381 0
การจัดทำใบสั่งซื้อ(บส.01)ในระบบGFMIS 1699 0
การยืม-คืนพัสดุ 1767 2
ความรู้สึก ความต้องการ ของผู้ใช้บริการต่อหน่วยพัสดุในทิศทางที่อยากให้มีอยากให้เป็น 1615 0
คนทำงานต้นน้ำ...กลางน้ำ...ปลายน้ำ 1665 0
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1312 0
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1519 0
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น...เครื่องคอมพิวเตอร์ 2369 4
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1628 0
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 1440 0
คุณลักษณะที่ใครๆก็อยากได้มาทำงาน 1615 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1829 0
เมื่อเราเข้าใจกองคลัง 1667 3
กระบวนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง...ดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 2122 0
กระบวนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง...ดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง 1961 1
กระบวนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง...ก่อนดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง 3478 0
CoP พัสดุ ...กระบวนการทำงานด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1660 3
การสร้างนิสัย 1690 0
แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ 1995 0
อีก 1 ความรู้ที่ได้จากการบันทึก share 2701 5
ผู้ช่วยการทำงานยุคใหม่ 1585 1
ครบอีก 1 ขวบปีของการบันทึกใน share 1817 5
การวางแผนปฏิบัติงาน 2281 1
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1573 0
เมื่อนักวิชาการพัสดุชำนาญการมาเป็นนักกีฏวิทยา 1586 3
งานเกษตรภาคใต้...เวทีฝึกปฏิบัติ 2231 0
ชื่อนั้นสำคัญไฉน 2055 0
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1479 0
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1366 0
บุคลากรเกษียณแต่เก้าอี้ไม่เกษียณ 1552 0
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1267 0
ประกาศสอบราคาจ้าง 1286 0
ประกาศสอบราคาจ้าง 1352 0
ประกาศสอบราคา 1171 1
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 2109 0
แรงบันดาลใจสู่การบันทึกเรื่องราว 3470 7
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2554 3213 1
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 1722 1
วิธีลดค่าใช้จ่าย 2095 2
เกมส์...Killer 2133 7
แนวปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโครงการวิจัย 1716 0
ประกาศสอบราคา 1261 0
ประกาศสอบราคา 1663 0
Competency กลุ่มงานพัสดุ 5379 11
วิธีการขายทอดตลาด 7885 2
การรับโอน/บริจาคเครื่องปรับอากาศ 2875 2
ประกาศสอบราคา 1311 0
การรักษาพัสดุแบบป้องกัน 2297 6
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 1602 3
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 5784 5
PDCA 3555 4
ข้าวฟ่างสีแดงในแปลงสาธิต งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 16 [C] 2951 5
เรียนการสร้างbiog 1401 3