นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2873
comment: 4

ทางแพร่งของการจัดการการศึกษาเภสัชศาสตร์ (2) - สภาวิชาชีพบังคับปรับหลักสูตรครั้งใหญ่ ให้มีแต่หลักสูตร 6 ปี

เพิ่งเขียนถึง ทางแพร่งของการจัดการการศึกษาเภสัช ไปไม่กี่วัน ดูเหมือนรถจะเริ่ม "เข้าโค้งหักศอก" แบบปุบปับ เร็วกว่าที่ผมคาดไว้หลายปี

การขับรถเข้าโค้งหักศอกแบบไม่ลดความเร็ว ใครคิดว่า "ง่าย" มักมีโอกาสทำได้เพียงน้อยครั้งในชีวิต

การผลิตเภสัชกรในปัจจุบัน หลาย ๆ คนมองว่า "ง่าย"

แต่นี่คือข่าวประเภท "โค้งหักศอก" ครับ

เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์คุณภาพของประเทศ ฉบับที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10853 หน้า 27 ตาม link นี้ (คลิกเพื่ออ่านข่าว)

ขอคัดลอกมาทั้งข่าว (ปรกติไม่อยากทำ แต่กรณีนี้ ผมไม่แน่ใจว่า link ข่าวจะอยู่ให้อ่านได้นานข้ามปีไหม จึงขอคัดมา เจ้าของลิขสิทธิ์มาเห็น หากอยากให้เอาออก ก็ช่วยแจ้งด้วยนะครับ)

"ปรับหลักสูตรป.ตรีเภสัชฯทั่วประเทศ เรียน6ปี-สอดคล้องทั่วโลก-เริ่มปี2552

นายภาวิช ทองโรจน์ นายกสภาเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาเภสัชกรรมที่ผ่านมาได้ประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องการรับรองใบประกอบวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านเภสัชกรรม และมีมติว่าตั้งแต่ปี 2557 ทางสภาเภสัชกรรมจะรับรองใบประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 6 ปีเท่านั้น เนื่องจากแนวโน้มทั่วโลกได้ปรับหลักสูตรการเรียนเภสัชกรรมระดับปริญญาตรีเป็น 6 ปีแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกามีการพัฒนาหลักสูตร 6 ปีมากว่า 20 ปี เนื่องจากในมีคณะเภสัชกรรมถึง 80 คณะจึงต้องค่อยดำเนินการ ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายให้ปรับหลักสูตรเภสัชกรรมเป็น 6 ปี ตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนี้จำนวนหน่วยกิตของคณะเภสัชกรรมที่เรียนจริงๆ ในไทยนั้นเกินมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด คือหลักสูตรเภสัชกรรม 5 ปี ต้องมีหน่วยกิต 180 หน่วยกิต แต่หลักสูตรเภสัชกรรมที่เรียนอยู่ในขณะนี้ถึง 190 หน่วยกิต ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับเวลาการเรียนคณะเภสัชกรรมในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นายกสภาเภสัชกรรมกล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีการเปิดสอนเภสัชกรรมอยู่ 15 คณะในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและที่ผ่านมาหลายแห่งได้พัฒนาหลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 6 ปี เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) แต่การเรียนการสอนนั้นยังมีทั้งหลักสูตร 5 ปี และ 6 ปี ควบคู่กันไปจะมีเพียงคณะเภสัชกรรม ของ มน. และมมส. เท่านั้นที่เป็น 6 ปี อย่างไรก็ตามคณะเภสัชกรรมทั้งหมดจะต้องปรับหลักสูตรของตนเองจาก 5 ปี เป็น 6 ปี เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่เปิดสอนในคณะดังกล่าวจะต้องเริ่มจัดหลักสูตร 6 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยตนเชื่อว่าคณะเภสัชกรรมต่างๆ พร้อมที่จะดำเนินการได้"

ผลกระทบลักษณะนี้ต่อคณะเภสัชศาสตร์แต่ละแห่ง จะหนักเบาไม่เหมือนกัน

บางแห่ง ไม่รู้สึก เพราะไม่มีหลักสูตร 5 ปี

ที่ไหน มีแต่หลักสูตร 5 ปี นี่คือ แผ่นดินไหว ริคเตอร์สเกล 9 ครับ

แต่ต่อให้มีควบทั้งสองหลักสูตร คือ 5 และ 6 ปี (กรณีของ เภสัช มอ. วิทยาเขตหาดใหญ่) นี่ก็ยังมีผลรุนแรงไม่น้อย จะเป็นสเกล 7 หรือ 8 ผมไม่แน่ใจ

เพราะความโหดของปัญหา มีคอขวดอยู่ที่การฝึกงาน และจริง ๆ แล้ว ยังมีคอขวดซ่อนอยู่ในการจัดการภายในของโครงสร้างอีก เพราะการฝึกงานเข้มข้น ต้องการอาจารย์ที่ปฎิบัติเข้มข้น ไม่ใช่อาจารย์ที่ทำวิจัยเข้มข้น

ที่เป็นอยู่ ผลิต 6 ปี ราว 30-40 คน คนที่ทำ ก็ทำกัน "มือระวิง" แล้ว

หลักสูตร 6 ปี ต้องการกา่รฝึกงานมากกว่าหลักสูตร 5 ปีหลายเท่า ภาคบรรยายไม่กระทบนัก แต่ ภาคการฝึกงาน จะเข้าสู่กลียุค อย่างปุบปับ

หากใครคิดว่า วางแผนจัดการกำลังการผลิตเป็นเรื่องง่าย อาจได้เห็นสมองไหลก็คราวนี้

 

Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
ดวงตา [IP: 118.173.18.95]
23 September 2008 19:48
#36047

ทราบเรื่องปรับเป็นหลักสูตร 6 ปี แล้ว

แต่ไม่ได้คิดในประเด็นนี้เลย

และเห็นด้วยกลับอาจารย์ว่า

ครั้งนี้ อาการหนัก แน่นอน

ภก.รพ.ชุมชน

Ico48
wwibul (Recent Activities)
24 September 2008 18:09
#36114

คุณ ดวงตา

  • ใช่ศิษย์เก่ารุ่น 19 หรือเปล่าครับ ?
  • เรื่องฝึกงานเป็นปัญหาที่หนักมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
  • อย่าแปลกใจถ้าจะเกิดปรากฎการณ์ "แปลก ๆ" ให้เห็นในช่วงนั้นนะครับ

 

 

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
28 October 2008 19:28
#37346

แล้วเค้าจะเริ่มเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหกปีเมื่อไหร่เหรอครับ

ปี51หรือ52

 

Ico48
wwibul (Recent Activities)
30 October 2008 08:55
#37445

"แล้วเค้าจะเริ่มเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหกปีเมื่อไหร่เหรอครับ

ปี51หรือ52"

เกณฑ์ระบุว่าเริ่มปีหน้าครับ แต่ไม่แน่ใจว่ามีผ่อนผันชั่วคราวในเงื่อนไขอะไรเหมือนกันครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.82.241
Message:  
Load Editor
   
Cancel or