นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[R] (3) ผู้บริหารพึงระวัง ! เว็บบอร์ดใน ม.อ. มีความเสี่ยงสูงมาก

---------------------------------------------------------------------ผมทดลองใช้ google ทดสอบความเสี่ยงของระบบเว็บบอร์ดที่มีโดเมนเป็น .psu.ac.th---------------------------------------------------------------------ข้อสรุปคือ โชคดีที่ตัวเองไม่ใช่ผู้บ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By wwibul   created: 01 September 2008 20:20 Modified: 04 December 2008 19:41 [ Report Abuse ]

(1) รังโจร

จะเกิดอะไรขึ้น หากเกิดกรณีฟ้องร้องหมิ่นประมาทหน่วยงานใน ม.อ. วันละรายการ ?ฟังดูเหลือเชื่อ แต่อยู่ในวิสัยที่เกิดขึ้นได้ ถ้าเกิดกรณีเช่นว่านั้น คือpost ลงเว็บบอร์ดที่หน่วยงานต่าง ๆ นิยมสร้างขึ้น แต่ไม่ได้ใส่ใจดูแลเท่าที่ควรดูว่าเว็บบอร์ดไหน ผู้ดูแลเ... more »
By wwibul   created: 11 August 2008 09:07 Modified: 04 December 2008 19:44 [ Report Abuse ]

(1) ที่จอดรถ...ของใคร

หลายวันก่อน ไปประชุมงานวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์ จอดรถหน้าตึก ComSci กลับมาที่รถ มีกระดาษจาก รปภ. เหน็บอยู่แผ่นหนึ่ง ทำนองว่า จอดตรงนั้นไม่ได้ เพราะไม่มีสติ๊กเกอร์ ต่อไปถ้าจอดอีก จะใช้มาตรการล็อคล้อ ทั้งที่ผมก็ดูแล้วว่าไม่ได้จอดในโซนที่เขียนว่า บุคลา... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
Tag: รถ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By wwibul   created: 05 August 2008 10:08 Modified: 05 August 2008 10:08 [ Report Abuse ]

(1) Link สำหรับปัญหาการลอกเลียนผลงานวิชาการ

ช่วงบ่าย รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตฯ ของคณะ เชิญผู้เกี่ยวข้องซักซ้อมความเข้าใจภายในเรื่องระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษามีประเด็นเรื่องการลอกเลียนผลงานวิชาการ ซึ่งผมเสริมในที่ประชุมว่า เดี๋ยวนี้ มีเว็บที่ให้บริการตรวจสอบเรื่องนี้ ซึ่งมีผู้เขียนถึงไว้ใน... more »
By wwibul   created: 31 July 2008 16:18 Modified: 31 July 2008 16:53 [ Report Abuse ]

(1) พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 กับ วิชาชีพสุขภาพ

มี พรบ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ประกาศออกมา จะเริ่มบังคับใช้ใน 23 สิงหาคม นี้ ในด้านบวก จะทำให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งขึ้น แต่ในด้านลบ ก็มีประเด็นที่ชวนหนักใจ เชื่อว่า จะมีกระแสการฟ้องร้องตามมามาก ควรที่ผู้อยู่ในวิชาชีพสุขภาพได้ผ่านตา เพร... more »
By wwibul   created: 30 July 2008 20:13 Modified: 04 December 2008 19:44 [ Report Abuse ]

(3) เว็บหกดาว

จากที่เขียนถึง Spam Test-Kit แบบบ้าน ๆทำให้นึกขึ้นได้ว่า เรามีวิธีประเมินคุณภาพของเว็บแบบเร่งรัดได้วิธีหนึ่ง ที่ผู้ดูแลระบบ น่าจะพอทำได้ และได้ผลแบบเป็นกลางพอสมควรโดยไม่ต้องมาเถียงว่าปั้นแต่งหลักฐานหรือเปล่า ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ search eng... more »
By wwibul   created: 25 July 2008 09:01 Modified: 04 December 2008 19:44 [ Report Abuse ]

(3) Spam Test-Kit แบบบ้าน ๆ

สแปม มักเกิดจากคนที่พยายามโกง search engine ให้เพิ่ม rating ให้กับสินค้า หรือ website โดยวิธีที่เรียกว่า SEO (search engine optimization) แต่เชื่อหรือไม่ ว่า search engine นั่นแหละ เป็นเครื่องมือช่วยเป็นตัวปรุงยาฆ่าสแปมก็ได้ด้วย มาช่วยสร้างเครื่อ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By wwibul   created: 24 July 2008 20:04 Modified: 15 January 2012 22:05 [ Report Abuse ]

(4) เราจะประหยัดเวลาได้เท่าไหร่ หากหันไปใช้ ubantu ?

ผมทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวตั้งโต๊ะแบบร้าย ๆ สเป็คต่ำ เวลาจะสอน ผมก็จะแปลงแฟ้มสไลด์ให้ออกมาเป็น pdf แบบขาวดำ 6 สไลด์ในหน้าเดียว แล้วไปพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ที่ภาค ก่อนส่งต้นฉบับไปถ่ายเอกสารต่อเวลาจะพิมพ์ ผมกลัว usb drive ติดไวรัส ก็จะไม่ co... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By wwibul   created: 10 July 2008 19:57 Modified: 18 July 2008 20:42 [ Report Abuse ]

(0) อีกมุมมองเกี่ยวกับการทำ scale-up ของกระบวนการผลิต

ในการ scale up ของกระบวนการผลิต วิธีคิดหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ dimensionless numberเหตุผลหลักที่ dimensionless number มีความสำคัญ เพราะการ scale up ไม่ให้มีปัญหา ต้องสามารถทราบผลกระทบของ critical variablesแต่กระบวนการผลิตจริง ตามปรกติ critical varia... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By wwibul   created: 10 July 2008 19:40 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]

(0) วิเคราะห์ระบบ drug.pharmacy.psu.ac.th - Webboard version 2

ผมลองรวบรวมข้อคิดเห็นจากหลายท่าน และของตัวเอง มาใส่ไว้ตรงนี้ ว่าการพัีฒนา webboard version 2 ควรมีรายละเอียดอย่างไรเป็นระบบ webboard หน้าเดียว ไม่มีห้องย่อยยังอยู่ใน domaindrug.pharmacy.psu.ac.thuser interface เหมือนเดิม มี captcha ด้วยเน้นเสถียรภ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By wwibul   created: 08 July 2008 20:29 Modified: 14 July 2010 15:27 [ Report Abuse ]