นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1883
ความเห็น: 0

ข้อมูลมาก...จนไม่รู้จะทำอะไร

สำนักงานประกันคุณภาพได้รับข้อมูลจากคณะ/หน่วยงานทุกปี ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  ข้อมูลไหลมา เทมา...ตามเทศกาล ตามลักษณะงานดังนี้

  • หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (พฤษภาคม) รายงานประจำปี (SAR) ของทุกหน่วยงานก็จะส่งมา
  • ประเมินคุณภาพระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ก็ทยอยส่งมา
  • หลังสินสุดปีงบประมาณ (กันยายน) รายงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ก็ไหลมา

ยังไม่นับรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่ส่งมาเพื่อตอบ SAR มหาวิทยาลัย, รายงาน PMQA ฯ

ข้อมูลเหล่านี้นั้น ผู้เชี่ยวชาญก็เสนอแนะให้นำมาทำวิจัย.... ดิฉันไม่ได้เป็นผู้ถนัดงานวิจัย แต่..ก็สนใจ พร้อม ๆ ทั้งได้แรงบันดาลใจจากผู้ให้กำลังใจหลายฝ่ายช่วยผลักดันให้นำข้อมูลทั้งหลายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ...

ปีการศึกษา 2553 จึงมีโปรเจกต์ในสมองหลายเรื่อง...แต่ระหว่างที่อยู่ระหว่างรวบรวมผลงานก็ได้แนะนำน้อง  ๆ ในสำนักงานว่า ให้นำข้อมูลบางส่วนพิมพ์ในวารสารข่าวประกันคุณภาพได้ก่อน 

อย่างไรก็ตาม..แม้มีข้อมูลพร้อม มีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ...ก็ยังสับสนในการบริหารจัดการงานของตัวเอง เพราะงานแต่ละชิ้นต้องใช้สมาธิ ใช้วิธีการทำงานที่แตกต่างกัน...งานประจำก็ต้องดำเนินต่อเนื่อง...งานเชิงพัฒนาก็ต้อง (พยายาม) ให้เสร็จตามกรอบเวลา เพราะถ้าข้อมูลออกช้า ผลงานก็เชย...ได้ปรึกษาวิธีการบริหารจัดการตัวเองจากหลายท่าน

 

ได้คำแนะนำที่ดี...มีเพียงตัวแปรตัวเดียวว่าทำได้หรือไม่..อยู่ที่ตัวเองเท่านั้น

หรือท่านใดสนใจข้อมูลที่มีอยู่มากมายที่สำนักงานประกันคุณภาพ...มาแบ่งไปได้เช่นกันค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 08:21 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 08:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.243.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ