นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2081
ความเห็น: 5

บุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี

มีเพียงสำนักงานประกันคุณภาพ...หน่วยงานเดียวที่ไม่ส่งประกวด

ดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมพิจารณาบุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2554 วันที่ 10 พ.ย. 2554 ห้องประชุม 211 สนอ.....เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกเช่นกัน (อีกแล้ว) โดยส่วนตัวแล้วหลังได้รับหนังสือเชิญประชุมแล้วอยากเข้ามาก...ด้วยอยากรู้ว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากรดีเด่นมีอะไรบ้าง เพราะตั้งแต่รับราชการมาตั้งแต่อยู่ปัตตานี...พี่ ๆ ก็จะได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณา...แล้วก็ต้องมาให้มหาวิทยาลัยสัมภาษณ์...

ตั้งแต่มาอยู่สำนักงานประกันคุณภาพ ทางสำนักงานฯก็ไม่เคยเสนอใครเลย...วันนี้ได้มาอยู่ในฐานะหัวหน้า ก็อยากรู้ว่าหากจะเสนอบุคลากรในสังกัดเข้าประกวด ต้องแต่งตัวเตรียมการอย่างการอย่างไร โดยองค์ประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกองทั้ง 8 กองของสนอ. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพ รวม 10 คน มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

เมื่อเดือนตุลาคม 2554 ทางสนอ.ก็มีหนังสือเวียนให้หน่วยงานเสนอ พร้อมหลักเกณฑ์... สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งบุคลากรทุกคนทราบผ่านที่ประชุมของสำนักงานฯ  ท่านผช.ฝ่ายประกันคุณภาพก็เน้นย้ำว่า การจะเสนอชื่อ ต้องมีผลการเด่นจริง ๆ....

จากการเข้าประชุมวันนี้จึงได้รู้ว่ามีเพียงสำนักงานประกันคุณภาพ...หน่วยงานเดียว ที่ไม่ส่งประกวด

หลักเกณฑ์ประเมินมีการให้คะแนน 100 จำแนกเป็น การครองตน 25 คะแนน, การครองคน 25 คะแนน, การครองงาน 25 คะแนน และผลงานดีเด่น 25 คะแนน

การเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจากกองต่าง ๆ  มีดังนี้

กลุ่ม 1 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาระดับต้น ประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานพิเศษ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 6 คน

กลุ่ม 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3  คน


กลุ่ม 3 ลูกจ้างประจำ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 3  คน

 


กลุ่ม 4 พนักงานมหาวิทยาลัย มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 7  คน

กลุ่ม 5 พนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 4 คน

การพิจารณาของคณะกรรมการ มีเอกสารประกอบคือแบบกรอกประวัติของทุกคน  และมีการให้ข้อมูลประกอบโดยหัวหน้าหน่วยงานและ/หรือผู้ร่วมงาน

ส่วนผลการคัดเลือกจะเป็นอย่างไร....คงมีประกาศอย่างเป็นทางการค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): บุคลากรดีเด่น
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2554 11:57 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2554 11:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 หนูณิชน์, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าลุ้นจังเลยนะครับ ว่าใครจะเข้ารอบบ้าง

 

เสียงใส้จริงๆ เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

อ่าน blog ก็รู้ว่าคุณ หยกมณี รายงานเสียงใส...

อะไรที่เป็นครั้งแรกในชีวิต จะรู้สึกดีนะคะ....

มันจะรู้สึก ดี้ ดี...

อิ..อิ...มาอ่านรายงานผล ตัวเองก็ไม่มีโอกาสเข้าไปนั่งในที่เช่นนั้นเหมือนกัน

ฟังจากหยกเล่า...ก็จะได้ซึมซับ...กติกา..หลักเกณฑ์ ให้อ่านเอง กติกา

20 หน้ากระดาษ...ก้ไม่อ่านหรอกค่ะ ...ฟังจากที่ ย่อยแล้ว ดีกว่า...

"ครั้งแรกในชีวิต" ทำให้รู้สึกอยากเรียนรู้มาก

ค่อนข้างเบื่อของเก่าค่ะ ถ้ามีโอกาสได้เรียนของใหม่ ก็จะรีบไขว่ขว้า

อยากทราบผลการพิจารณาแล้วสิค่ะ

ว่าผู่ที่ครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น

จนได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น สำนักงานอธิการบดี มีใครบ้าง

แหม! คุณหยกมณีต้องรีบตอบเลยนะคะ...

นาน น้าน ... คุณ chutharat ... จะ login มาแจมด้วย

แอบลุ้นใครอยู่หรือเปล่าคะ?

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.252.156
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ