นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

tools_tip

tools_tip
จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): tools-tip
โดย: JeAwJuNg^.^   สร้าง: 20 กันยายน 2562 13:52 แก้ไข: 20 กันยายน 2562 13:52
Ico48

advanced excel

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): advanced excel  excel
โดย: JeAwJuNg^.^   สร้าง: 04 กันยายน 2562 13:52 แก้ไข: 04 กันยายน 2562 13:52
Ico48

Research & Publications

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): Publications  research
โดย: Anny Mardjo   สร้าง: 09 สิงหาคม 2562 11:42 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2562 11:42
Ico48

เทคนิคการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

จำนวนบันทึก: 7
โดย: Support จ๋า...   สร้าง: 14 มิถุนายน 2562 16:47 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2562 16:20
Ico48

ประชาสัมพันธ์

จำนวนบันทึก: 2
คำสำคัญ (keywords): pr
โดย: LookTao   สร้าง: 11 กันยายน 2561 10:28 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2561 14:10
Ico48

ทำไมชาวต่างชาติ อยากเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): ภาษาและวัฒนธรรมจีน
โดย: Apima   สร้าง: 21 สิงหาคม 2561 15:39 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2561 15:39
Ico48

การเรียนศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): การเรียนรู้
โดย: ตะหลิว   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2561 22:28 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2561 22:28
Ico48

Active Learning

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
จำนวนบันทึก: 1
โดย: Parichart Maneemai   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2561 16:00 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2561 16:00
Ico48

จัดเก็บรายการหนังสือไว้ในลิสต์

สามารถจัดเก็บรายการหนังสือที่ชื่นชอบไว้ในลิสต์รายการที่สร้างได้
จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): opac  ห้องสมุด  Add To My List
โดย: Wilailuk Chaisan   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:20 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2561 13:27
Ico48

Chapter1: Chemical purity

จำนวนบันทึก: 1
คำสำคัญ (keywords): Purity  Chemical grade
โดย: ลูกไก่   สร้าง: 10 มกราคม 2561 13:48 แก้ไข: 10 มกราคม 2561 13:48