นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

การเรียนศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้
Number of Posts: 1
By: ตะหลิว   created: 31 July 2018 22:28 Modified: 31 July 2018 22:28
Ico48

Active Learning

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
Number of Posts: 1
By: Parichart Maneemai   created: 27 Febuary 2018 16:00 Modified: 27 Febuary 2018 16:00
Ico48

จัดเก็บรายการหนังสือไว้ในลิสต์

สามารถจัดเก็บรายการหนังสือที่ชื่นชอบไว้ในลิสต์รายการที่สร้างได้
Number of Posts: 1
By: Wilailuk Chaisan   created: 14 Febuary 2018 14:20 Modified: 01 August 2018 13:27
Ico48

Chapter1: Chemical purity

Number of Posts: 1
By: ลูกไก่   created: 10 January 2018 13:48 Modified: 10 January 2018 13:48
Ico48

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
By: Kommiracle   created: 19 December 2017 11:44 Modified: 19 December 2017 11:51
Ico48

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
By: Kommiracle   created: 19 December 2017 10:37 Modified: 19 December 2017 11:44
Ico48

GC

Gas Chromatograph
Number of Posts: 2
Tag: gc
By: ผู้หญิงตัวเล็ก   created: 01 December 2017 11:48 Modified: 01 December 2017 11:48
Ico48

ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง

เผยแพร่การวิธีการยืมต่อหนังสือในห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
Number of Posts: 1
By: Wilailuk Chaisan   created: 08 November 2017 10:07 Modified: 08 November 2017 11:29
Ico48

วิธีตรวจสอบค่าปรับหนังสือด้วยตนเอง

ค่าปรับหนังสือ
Number of Posts: 1
By: Wilailuk Chaisan   created: 25 October 2017 09:12 Modified: 25 October 2017 09:12
Ico48

sorawit

Number of Posts: 1
By: สรวิชญ์   created: 15 August 2017 16:31 Modified: 15 August 2017 16:31