นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บล็อกล่าสุด

Ico48

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
By: Kommiracle   created: 19 December 2017 11:44 Modified: 19 December 2017 11:51
Ico48

บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Number of Posts: 1
By: Kommiracle   created: 19 December 2017 10:37 Modified: 19 December 2017 11:44
Ico48

GC

Gas Chromatograph
Number of Posts: 2
Tag: gc
By: ผู้หญิงตัวเล็ก   created: 01 December 2017 11:48 Modified: 01 December 2017 11:48
Ico48

ยืมต่อหนังสือได้ด้วยตนเอง

เผยแพร่การวิธีการยืมต่อหนังสือในห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
Number of Posts: 1
By: Wilailuk Chaisan   created: 08 November 2017 10:07 Modified: 08 November 2017 11:29
Ico48

วิธีตรวจสอบค่าปรับหนังสือด้วยตนเอง

ค่าปรับหนังสือ
Number of Posts: 1
By: Wilailuk Chaisan   created: 25 October 2017 09:12 Modified: 25 October 2017 09:12
Ico48

sorawit

Number of Posts: 1
By: สรวิชญ์   created: 15 August 2017 16:31 Modified: 15 August 2017 16:31
Ico48

Pyrolysis-GC/MS

เรื่องราวต่างๆจาก Pyrolysis-GC/MS
Number of Posts: 10
By: ผู้หญิงตัวเล็ก   created: 11 August 2017 21:10 Modified: 11 August 2017 21:10
Ico48

LC-MS-MS

เรื่องราวการเรียนรู้จาก LC-MS-MS
Number of Posts: 7
By: ผู้หญิงตัวเล็ก   created: 11 August 2017 20:28 Modified: 11 August 2017 21:16
Ico48

box

Number of Posts: 1
By: วศิน ธรรมชาติ   created: 27 July 2017 09:48 Modified: 27 July 2017 09:48
Ico48

วิทยุสมัครเล่น (AR)

กิจการวิทยุสมัครเล่น
Number of Posts: 2
By: Dean Moolsub   created: 20 July 2017 09:27 Modified: 19 January 2018 16:21